Prejsť na obsah

Nanomateriály v hojení rán

2minút, 8sekúnd

Hojenia rán je komplexný proces riadený početnými mechanizmami, ktorých poruchy môžu významne ovplyvniť rýchlosť ako aj kvalitu hojenia. Jednou z najčastejších komplikácií v hojení rán je infekcia, ktorá v prípade nevhodnej terapie môže viesť k vážnym zdravotným problémom.  

Výskumná skupina na Ústave farmakológie UPJŠ LF v Košiciach pod vedením RNDr. Petra Gála, PhD., sa venuje problematike hojenia rán už viac ako 10 rokov. V poslednej dobe sa v spolupráci s Klinikou popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV v Prahe, skupinou Ing. Dominika Rejmana, CSc. z Ústavu organické chemie a biochemie AVČR, Laboratoří přípravy nanovláken a nanopovrchů prof. RNDr. Davida Lukáša, CSc. z TUL v Liberci a Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, a.s. venujú vývoju aktívnych a antibakteriálnych krytí rán.

Aktívne krytia rán priťahujú stále väčšiu pozornosť pri terapii rán infikovaných baktériami. Vo svojej práci sa zamerali na nový koncept „obväzu“ na rany založeného na polykaprolaktónovom lešení z nanovlákien (NANO), ktoré ako antibakteriálnu látku uvoľňuje lipofosfonoxíny druhej generácie (LPPO). LPPO patria medzi novú generáciu antibakteriálnych zlúčenín s baktericídnym účinkom založeným na narušení integrity plazmatickej membrány baktérií. Rozsiahle používanie antibiotík vedie k vzniku rezistencie. Rezistencia na LPPO doposiaľ nebola popísaná a naviac tieto zlúčeniny boli efektívne aj voči baktériám rezistentným na „klasické“ antibiotiká.

V realizovanej sérii in vitro experimentov bolo dokázané, že LPPO uvoľňovaný z NANO vykazuje antibakteriálnu aktivitu, pričom nenarušuje proliferáciu/diferenciáciu fibroblastov a keratinocytov, čo znamená, že nemá negatívny vplyv na hojenie rany.

Terapeutický potenciál bol dokázaný aj v animálnych experimentoch, kde NANO s LPPO významne znižoval bakteriálnu nálož (Staphylococcus aureus) v infikovaných ranách. Veľmi zaujímavou schopnosťou NANO je jeho degradácia činnosťou bakteriálnych lipáz s následným uvoľňovaním LPPO, čím sa zvyšuje jeho lokálna koncentrácia a antibakteriálna účinnosť v infikovaných ranách.
Tieto výsledky boli publikované v uznávanom vedeckom časopise Scientific Reports.

Z tohto pohľadu má nami vyvinuté antibakteriálne krytie na báze NANO-LPPO výrazný potenciál dostať sa do klinickej praxe.


Študuj na UPJŠ