Prejsť na obsah

Veda na UPJŠ

Dejiny európskeho urbanizmu

Vďaka projektu Katedry histórie Horizont 2020 „UrbanHist“ v rámci konzorcia univerzít zo štyroch krajín má Filozofická fakulta UPJŠ popredné miesto vo výskume dejín európskeho urbanizmu v 20. storočí.
16. decembra 2019

Onomaziológia – slovotvorba – typológia

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ pôsobí pod vedením  prof. PhDr. Pavla Stekauera, DrSc. špičkový tím pod názvom Onomaziológia – slovotvorba – typológia. Zameriava sa na rôzne aspekty tvorenia slov s dôrazom na medzijazykový výskum.

Erytropoetínový receptor a nádorová bunka

Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ pod vedením doc. RNDr. Petra Solára, PhD. rieši už niekoľko rokov v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach, Biomedicínskym centrom a Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity v Ľubľane problematiku erytropoetínového receptora a jeho úlohy v nádorových bunkách.
7. novembra 2019

Študuj na UPJŠ