Prejsť na obsah

Vedecké podujatia Katedry histórie FF UPJŠ

9minút, 5sekúnd
 • 10/11/2023: Výstava Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie, Košice
 • 11-13/10/2023: Spoločné zasadnutie a konferencia Slovensko-nemeckej a Česko-nemeckej komisie historikov, Košice
 • 11-15/09/2023: Summer School of Historical Sources for Family Research and Gender History, súčasť projektu International Visegrad Fund s názvom Little (Big) Women, Opava, Česká republika (webstránka projektu)
 • 11/05/2023: Historik, archivár a univerzitný profesor Ferdinand Uličný ´90, konferencia pri príležitosti životného jubilea popredného slovenského medievistu, Košice (program)
 • 02-04/03/2023: Workshop Little (Big) Women, súčasť projektu International Visegrad Fund, Opava, Česká republika (webstránka projektu)
 • 19/10/2021: Listy Jozefovi Tisovi a „židovská otázka“, workshop, Košice (program)
 • 27/09 – 01/10/2021: 20th Annual Conference of the Conflict Studies Working Group, Košice (program)
 • 21/04/2021: História v digitálnej ére, online pracovný seminár pod gesciou Česko-slovenskej komisie historikov, Katedry histórie FF UPJŠ a Štátneho archívu v Košiciach (program)
 • 17/12/2020: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku, interview o výsledkoch výskumu, 12:00 – 14:00, online (plagát)
 • 19-21/05/2020: 20th Annual Conference of the Conflict Studies Working Group, Košice kvôli epidémii COVID-19 preložené predbežne na máj 2021)
 • 22/04/2020: História v digitálnej ére, 52. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov, Košice (kvôli epidémii COVID-19 preložené predbežne na apríl 2021)
 • 03-04/03/2020: Continuity and Rupture in Central European Art: Adventures with the European Research CouncilMyths of Modernism: Vienna before and after 1918, UPJŠ Local Trainig – verejné prednášky prof. Matthew Rampley (ERC Advanced Grant Principal Investigator and Senior Researcher at Masaryk University, Brno), Košice (plagát)
 • 16/12/2019: Zákon o národnostiach a Rada vlády Slovenskej socialistickej republiky pre národnosti (predstavy a realita), workshop v rámci katedrového projektu APVV-15-0475 „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku“, Košice (plagát)
 • 11-12/12/2019: Architects under Party Dictatorship a Architects in the Neo-Liberal Order, prednášky Petra Roubala, M.A., M.Phil., Ph.D. v rámci projektu urbanHIST, Košice (plagát)
 • 26/11/2019: Life after PhD – Postdoc Research and Funding Opportunities, PhDr. Slávka Otčenášová, MA., PhD., webinár v rámci projektu urbanHIST, Košice (plagát)
 • 21/11/2019: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (Komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020), workshop s prezentáciou výsledkov projektového výskumu, Košice (plagát)
 • 29-30/10/2019: Budovanie demokracie učením o minulosti, medzinárodné kolokvium a workshop pre učiteľov dejepisu, Košice (program EN, program SK)
 • 19-20/09/2019: Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne, vedecká konferencia, Košice (CfP, plagát, program)
 • 21/05/2019: Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia, prednáškový cyklus s vernisážou, Košice (program)
 • 21/05/2019: Network-Wide Workshop Week V, organizovaný v rámci medzinárodného projektu urbanHIST, Košice (program)
 • 01/04/2019: ERC Grants for Frontier Research, prezentácia PhDr. Slávky Otčenášovej, MA., PhD., Košice, nutná online registrácia (pozvánka, inštrukcie)
 • Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia, konferencia, 15. november 2018, Košice (CfP, program)
 • Network-wide Workshop Week and Young Urban(h)ist Conference (The 8th Meeting of Young Historians in Košice), medzinárodné vedecké podujatia v rámci projektu urbanHIST, 1. – 5. október 2018, Košice (CfPprihláškaprogram)
 • Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách, workshop a medzinárodné kolokvium pre vysokoškolských pedagógov, 10. – 11. september 2018, Košice (pozvánka, program)
 • urbanHIST ESRs colloquium III: Discussion of the current state of the research within IRPs, kolokvium v rámci projektu urbanHIST, 2. júl 2018, Košice (poster)
 • The Experience of State Socialism Reimagined, medzinárodný workshop, 31. máj – 1. jún 2018 (správa z workshopu)
 • Hosťovská prednáška prof. UG dr hab Mariusza Czepczyńského, 14. marec 2018, 14:00 – 15:30, Košice (pozvánka)
 • The Other Half of Europe II, kolokvium v rámci projektu urbanHIST, Košice, 14. marec 2018 (pozvánka)
 • L´architecture engagée: How the Engaged Architecture Changed the European City, webinár projektu urbanHIST, prednáška prof. Dr. Ing. arch. Henriety Moravčíkovej, 8. február 2018, Košice (pozvánka)
 • Eastern Europe after the First World War, medzinárodná konferencia, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne (Nemecko), Hildenbrandstrasse 25, 31. január – 2. február 2018 (CfP, program)
 • The Other Half of Europe I, kolokvium v rámci riešenia projektu „urbanHIST“, 11. december 2017, Košice (plagát)
 • GIS as a Tool, a Technology and Science, prednáška RNDr. Jána Kaňuka, PhD. v rámci projektu urbanHIST, Košice, 4. december 2018, 13:30 – 15:00
 • Samospráva mesta Košice v stredoveku, prezentácia novej monografie nášho kolegu Mgr. Drahoslava Magdoška, PhD., 13. december 2017, Košice (pozvánka)
 • Morphological Changes in Post-Socialistic Cities: Using 3D Models, Case of Košice. Prednáška nášho výskumného pracovníka Mgr. Adama Górku na pôde Ústavu geografie PF UPJŠ, Košice, 29. november, 10:30 – 11:30
 • Etnicita a médiá, workshop, 20. november 2017, Košice (program)
 • Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku, prezentácia najnovšej knihy prof. PhDr. Eduarda Nižňanského, CSc., 8. november 2017, Košice (pozvánka)
 • Memory in Urban Space: Possibilities and Limits of Comparative Research, workshop s nórskymi kolegami, 24. október, Košice (program)
 • Juhoslavizmus versus čechoslovakizmus: konfliktné dejiny ideológií, medzinárodná konferencia, 4. október 2017, Košice (CfP, program)
 • Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach, konferencia, 20. september 2017, Košice (výzva,  program)
 • Prezentácia knihy „Slovensko a svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989)“ od historičky prof. Emílie Hrabovec, spojené s diskusiou a možnosťou zakúpenia knihy, 7. december 2016, 16:00 – 17:30, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVKK, Pribinova 1, Košice (pozvánka)
 • Cena víťazstva, medzinárodná vedecká konferencia o odvlečení občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944-1945, 24. november 2016, Košice (program)
 • Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí, konferencia, 14. – 15. november 2016, Košice (program)
 • Profil absolventa histórie IV: Doktorandské štúdium na Slovensku a jeho aktuálne problémy, zasadnutie vedúcich katedier dejín v rámci Sekcie pre vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku SHS, 11. október 2016, 11:00 – 17:00, Košice
 • Prezentácia novej monografie prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc. „Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom“, 16. december 2015, Košice (pozvánka)
 • Prezentácia zborníka „Poznávanie dejín Slovenska“ vydaného pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc., 11. november 2015, Košice (pozvánka)
 • Stadt und Krieg (1914-1989): Multiethnische Städte in den Kriegen des 20. Jahrhunderts (konferencia v rámci výročného zasadnutia Česko-nemeckej a Slovensko-nemeckej komisie historikov),25. september 2015, Košice (program)
 • Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii, konferencia, 11. september 2015, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice (pozvánkaprogram)
 • Udržateľný rozvoj miest a nový územný plán pre Košice, medzinárodná konferencia, ktorej partnerom je aj FF UPJŠ, 29. máj 2015 (program)
 • Modernizačné procesy v multietnických štátoch z hľadiska mentality, sociálnych a kultúrnych dejín,  19. – 20. máj 2015, Košice, medzinárodná konferencia (slov. výzvamaď. výzvaprogram)
 • International Student Conference of the V4 and Romania: 25 years since the fall of communism, 26. – 27. marec 2015, Bukurešť, Rumunsko (call for papers). Viac informácii na webstránke projektu (link)
 • Sever Karpatskej kotliny v dobe halštatskej / Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit, 10. – 12. december 2014, medzinárodná konferencia, Košice (výzva)
 • Prezentácia knihy „Remembering the city. A guide through the past of Košice“, 12. máj 2014, Szlovák Intézet Budapest – Slovenský inštitút v Budapešti (obal knihy)
 • 39. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov, 21. – 23. október 2013, Košice. Súčasťou programu je vedecký seminár určený aj verejnosti Centrum a periféria v Československu (región a jeho vymedzovanie), 21. – 22. október 2013, Košice (programfotogaléria)
 • Remembering the City – A Guide Through the Past of Košice, 14. október 2013, Košice, prezentácia knihy (pozvánka)
 • The Transformation of Memory after 1945: European Perspectives on the City, Migration and Remembrance, 14. október 2013, Košice, medzinárodný workshop (výzvaprogramfotogaléria)
 • Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí, 10. – 11. október 2013, Košice, konferencia (pozvánkaprogram 1program 2, fotogaléria)
 • Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky, 25. – 26. september 2013, Prešov, konferencia pri príležitosti jubilea prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. (programfotogaléria)
 • Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji II – Košice, Opava, Miskolc, Kraków (19. – 20. storočie), 20. – 21. jún 2013, Kraków, medzinárodná konferencia (web stránka projektufotogaléria)
 • Vojnové cintoríny I. svetovej vojny, 20. – 22. marca 2013, Košice, medzinárodná konferencia (program)
 • Alternatívny sprievodca históriou Košíc 2013, 26. október 2012, Košice, prezentácia medzinárodného projektu (pozvánka)
 • Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy, 24. október 2012, Košice, konferencia k 140. výročiu založenia Východoslovenského múzea (program)
 • Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji, 28. – 29. jún 2012, Košice, medzinárodná konferencia (program)
 • Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín, 22. – 23. marec 2012, Košice, konferencia k 700. výročiu známej bitky (program 1program 2)
 • Researches on Urban History, 26. január 2012, konferencia historikov UPJŠ a Univerzity v Miškolci (program)
 • Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov, 25. november 2011, Bratislava, Konferencia mladých slovenských a maďarských historikov (program)
 • Stavebno-historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku, 11. október 2011, Košice, 2. vedecká konferencia k výskumu košických dejín
 • História a kultúra – model multikultúrnej a cezhraničnej spolupráce v regióne Východného Maďarska a Východného Slovenska, 14. apríl 2011, Košice, odborná konferencia s workshopom
 • Po stopách slobody – komunizmus a päťdesiate roky 20. storočia na Slovensku, 30. november 2010, Košice, seminár v spolupráci s Ústavom pamäti národa
 • Košice a dejiny – dejiny Košíc, 16. – 17. september 2010, Košice, konferencia k stavu výskumu dejín mesta a jeho perspektívam

Študuj na UPJŠ