Prejsť na obsah

Študentská vedecká konferencia na Katedre histórie FF UPJŠ

0minút, 27sekúnd


Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika organizuje každoročne v jesennom termíne konferenciu pre svojich študentov. Vystúpenia aj texty prechádzajú procesom komentovania a recenzovania zo strany odborných pracovníkov katedry.


Zorganizované ročníky

  • Študentská vedecká konferencia IX, 25. november 2020 (program)
  • Študentská vedecká konferencia VIII, 27. november 2019 (program)
  • Študentská vedecká konferencia, 20. november 2018 (program)
  • Študentská vedecká konferencia, 22. november 2017 (program)
  • Študentská vedecká konferencia, 5. december 2016 (program)
  • Študentská vedecká konferencia, 23. november 2015 (program)
  • Študentská vedecká konferencia, 10. december 2014 (program)
  • Študentská vedecká konferencia, 18. november 2013 (program)

Študuj na UPJŠ