Prejsť na obsah

Informácie o katedre

0minút, 41sekúnd

 

História

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia je pracoviskom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Jej základom bol Ústav humanitných vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, pretransformovaný v septembri 2006 na Ústav Filologických a sociálnych vied PF UPJŠ. Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia ako súčasť tohto ústavu sa po vzniku FF UPJŠ v roku 2007 stáva súčasťou Filozofickej fakulty UPJŠ.

Činnosť

Hlavným poslaním Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v oblasti vzdelávania je garantovať a poskytovat psychologické vzdelanie študentom medziodborového bakalárskeho štúdia psychológie v kombinácii, študentom učiteľstva psychológie v kombinácii na magisterskom stupni štúdia, poskytovať psychologické a pedagogicko-psychologické vzdelanie budúcim učiteľom na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte UPJŠ.

Prílohy

File File size
pdf PCC2014-Kniha-abstraktov 907 KB

Študuj na UPJŠ