Prejsť na obsah

Súťaž – Čo EÚ znamená pre generácie?

0minút, 37sekúnd


Študentky a študenti Katedry sociálnej práce FF UPJŠ majú možnosť zapojiť sa do súťaže „Čo EÚ znamená pre generácie?“. Cieľom súťaže  „Čo EÚ znamená pre generácie?“ je zvýšiť povedomie o dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu a o význame členstva v Európskej únii. Súťaž je určená mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí prostredníctvom krátkych videí odpovedajú na otázku „Čo EÚ znamená pre vás a vašu generáciu?“, pričom porovnajú svoje názory s názormi starších generácií. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
Uzávierka na zaslanie videí do súťaže je 3. jún 2024.


Študuj na UPJŠ