Prejsť na obsah

Aktuality na katedre

2minút, 14sekúnd

Študentky a študenti Katedry sociálnej práce FF UPJŠ majú možnosť zapojiť sa do súťaže „Čo EÚ znamená pre generácie?“. Cieľom súťaže  „Čo EÚ znamená pre generácie?“ je zvýšiť povedomie o dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu a o význame členstva v Európskej únii. Súťaž je určená mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí prostredníctvom krátkych videí odpovedajú na otázku „Čo EÚ znamená pre vás a vašu generáciu?“, pričom porovnajú svoje názory s názormi starších generácií. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
Uzávierka na zaslanie videí do súťaže je 3. jún 2024.

Študentky a študenti KSP FF UPJŠ majú možnosť prihlásiť sa na mobilitu v rámci výzvy Erasmus+. Ďalšie informácie nájdete na tomto linku.

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ si Vás dovoľuje pozvať na 

11. ročník odbornej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

„Košické dni sociálnej práce“.

Konferencia je realizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21 „Push-pull” sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce.

Študenti Katedry sociálnej práce FF UPJŠ v týchto dňoch vytvorili prvú krabicu, ktorá bude slúžiť na zber ponožiek pre ľudí, ktorí ich nevyhnutne potrebujú. Tá je umiestnená na 2.poschodí v budove Sokrates v areáli Filozofickej fakulty na Moyzesovej ulici číslo 9. Zapojiť sa môžete jednoducho, vhodením nových ponožiek akýchkoľvek veľkostí, tvarov a farieb. Už teraz sa tešíme, koľkým ľuďom v núdzi spoločne pomôžeme!

V dňoch 11.4.-14.4. 2023 sa zástupcovia našej katedry doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD a Mgr. Tomáš Šeďo zúčastnili 16. ročníka medzinárodnej konferencie „Jarní škola“, organizovanej Fakultou sociálních studií Ostravskej univerzity v Ostrave. Konferencia sa konala pod záštitou European Research Institue for Social Work (ERIS). Každoročne sa venuje prezentáciám výskumných projektov doktorandov a následnej odbornej diskusii.

Dňa 24.04.2023 sa na Katedre sociálnej práce uskutočnilo katedrové kolo ŠVOČ. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme vybraným študentom, ktorí postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 10.05.2023 v Trnave.


Študuj na UPJŠ