UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Informácie o zápise prijatých uchádzačov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia

 

Zápis
Miesto vyzdvihnutia ISIC a potvrdení: budova Sokrates (pri vchode na prízemí), Moyzesova 9, Košice


Ďalšie informácie


Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie

V autorizovanej zóne AiS2, v časti Žiadosti o ubytovanie, si po 20. 8. 2020 každý uchádzač o ubytovanie môže zistiť, či mu bolo pridelené ubytovanie. V prípade akceptovanej žiadosti je uvedené, v ktorom zmluvnom zariadení bolo pridelené ubytovanie.


Ďalšie informácie k zápisu budeme ešte priebežne zverejňovať (zápis predmetov, prihlasovanie na rozvrh hodín, informácie študijného oddelenia, prezentácia o akademickom informačnom systéme AiS2 a iné).

 

Posledná aktualizácia: 30.07.2020