Prejsť na obsah

Kontakt

0minút, 6sekúnd

Chorus Universitatis Šafarikianae
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

e-mail: zbor@upjs.sk
IP: +421 55 234 1226

Areál MINERVA, Moyzesova 9, Košice


Študuj na UPJŠ