Prejsť na obsah

Vedenie a členovia zboru

0minút, 47sekúnd
Zbormajsterka a dirigentka:Mgr. Jana HAVRILOVÁ
Klaviristka:Mgr. art. Dagmar DUŽDOVÁ
Odborný textový a programový poradca:Doc. PhDr. Marianna SEDLÁKOVÁ, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ:Prof. PhDr. Ján GBÚR, CSc.

Členovia:

P.č.PRIEZVISKO, meno, titulZaradenie do hlasu
1.BAHTIJAREVIČOVÁ Máriasoprán 2
2.BAKALÁROVÁ Beátasoprán 1+sólo
3.BOBKOVÁ Evasoprán 2
4.DOMBROVSKÝ Petertenor 1
5.HALUŠKOVÁ Janaalt 2
6.HAMUĽÁKOVÁ Slávkaalt 2
7.HELEŠOVÁ Máriasólo, soprán 1
8.HRUBANIČOVÁ Alexandraalt 1
9.HULEI Ihortenor 1
10.HUPCEJOVÁ Jozefínasoprán 2
11.KOLAŘÍKOVÁ Zuzanasoprán 2
12.LACKOVÁ Zdenkaalt2
13.ĽUPTAČIK Petertenor 1
14.NIŠČÁKOVÁ Veronikasoprán 1
15.NOVITZKY Samuelbas1
16.POLLÁKOVÁ Jankasoprán 1
17.RUSSIN PREDOVOVÁ Janasoprán 1
18.SABOLOVÁ Danicaalt 2
19.SEDLÁKOVÁ Mariannaalt 1
20.SOBEKOVÁ Simonaalt 1
21.ŠPONTÁKOVÁ Monikasoprán 2
22.ŠTAMMOVÁ Erikaalt 2
23.TKÁČOVÁ Evaalt 1
24.VARTAŠOVÁ Annasoprán 2
25.VENTOSA Joaquimbas 1
26.VESELÝ Jánbas 2
27.ZÁVADOVÁ Agnesasoprán 2
28.ZAŤKO Pavolbas1

Sólisti:

BAKALÁROVÁ Beáta – soprán
HELEŠOVÁ Mária – soprán
RUSSIN-PREDOVOVÁ Jana – alt


Študuj na UPJŠ