Prejsť na obsah

Fotogaléria – Fakulta verejnej správy UPJŠ

0minút, 33sekúnd

Fakulta verejnej správy vznikla v roku 1998 ako prvá fakulta svojho druhu v Slovenskej republike a historicky štvrtá fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prvenstvo (a doteraz aj ojedinelosť) fakulty prinieslo so sebou aj náročnosť jej budovania najmä z hľadiska tvorby študijných predmetov, hľadania vzájomných väzieb a medzi nimi, tvorby učebných textov, formovania vedeckého programu, či hľadania partnerských vzťahov vzájomnej spolupráce v oblasti verejnej správy doma aj v zahraničí
www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy

Adresa:
Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1
Slovenská republika


Študuj na UPJŠ