Prejsť na obsah

Fotogaléria – Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ

0minút, 33sekúnd

Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach bolo donedávna pracovisko všeobecného zamerania, ktoré zabezpečovalo študentom všetkých fakúlt UPJŠ kompenzáciu hypokinetického životného štýlu v podobe ponuky rôznych druhov pohybových aktivít. Poslucháči univerzity majú možnosť výberu z 20 pohybových aktivít: aerobik, body form, bouldering, basketbal, bedminton, florbal, frisbee,  joga, pilates, plávanie, posilňovanie, run for fit, sálový futbal, SM systém, step aerobik, stolný tenis, streetball, šach, tenis a volejbal.
www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy

Adresa:
Ondavská 21,
040 11 Košice
Slovenská republika


Študuj na UPJŠ