Prejsť na obsah

Tlačové správy 2015

3minút, 55sekúnd

Rok 2015

30.12.2015 Stanovisko Vedenia UPJŠ v Košiciach
22.12.2015 Výstava fotografií ÚNIK IX.
15.12.2015 Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách
14.12.2015 Folklórny súbor Hornád na okamih zastavil čas
24.11.2015 V. ročník Košických politologických dialógov KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
18.11.2015 Výstava fotografií Tajomné vlčie hory v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
10.11.2015 Významný výsledok absolventa Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v kozmickej fyzike
29.10.2015 Tím doc. RNDr. Rastislava Vargu, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyvíja materiály pre špeciálne mikrosenzory
19.10.2015 V Číne ocenili superpočítačovú aplikáciu, ktorej jeden komponent testovali pracovníci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
15.10.2015 Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. slávnostne zložil rektorský sľub
15.10.2015 Inaugurácia rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.10.2015 IV. ročník výstavy s názvom „Včelárstvo“ začína v piatok 16. októbra 2015 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
09.10.2015 UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja zorganizovala Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium, pedagógov, rodičov a priaznivcov univerzity
21.09.2015 Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na UPJŠ v Košiciach
08.09.2015 Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si pripomína 65. výročie svojho založenia.
27.08.2015 Akademický senát UPJŠ v Košiciach schválil návrh rektora na vymenovanie nových prorektorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
18.08.2015 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začne výstava pod názvom Citrusy a palmy.
11.08.2015 Hľadanie múz v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach pokračuje.
14.07.2015 Prezident Andrej Kiska vymenoval nového rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.07.2015 Týždeň plný zážitkov zakončili účastníci detskej univerzity na UPJŠ v Košiciach slávnostnou promóciou
02.07.2015 Výstava liečivých rastlín v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
30.06.2015 Prví absolventi certifikovaných interdisciplinárnych blokov si 30.6.2015 prevzali Certifikáty UPJŠ v Košiciach
25.06.2015 Na UPJŠ v Košiciach sa uskutoční prestížna medzinárodná konferencia lingvistov – typológov z 27 krajín sveta
04.06.2015 Zrekonštruovaná budova v areáli UPJŠ na Moyzesovej ulici v Košiciach MINERVA bude slúžiť na voľnočasové aktivity študentov
01.06.2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vydáva na www.slovensko.sk študentom rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky
26.05.2015 Prírodovedci z UPJŠ otvoria stredoškolákom okná CERN-u dokorán
26.05.2015 Budúci učitelia prírodovedných predmetov sa pripravujú na výučbu s dotykovými technológiami
21.05.2015 Slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku v Košiciach
20.05.2015 Najnavštevovanejšia výstava „Motýle exotických trópov“ začína
18.05.2015 Osobnosťou roka v programoch EÚ sa v rámci súťaže Vedec roka SR 2014 stal Pavol Miškovský z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
18.05.2015 Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach otvára nový medzinárodný magisterský študijný program
14.05.2015 Kandidátom na rektora UPJŠ v Košiciach sa po dnešnej voľbe v Akademickom senáte UPJŠ stal prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
13.05.2015 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa na Botanikiáde zídu stovky piatakov
05.05.2015 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava bonsajov
14.04.2015 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava kaktusov a sukulentov.
17.03.2015 Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoluorganizovala medzinárodnú matematickú súťaž pre žiakov stredných škôl „Náboj“
02.03.2015 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí.
25.02.2015 Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. udelil čestný titul „doctor honoris causa“ prof. Jochenovi HARANTOVI z Technickej univerzity Ilmenau v Nemecku.
19.02.2015 Oprava veľkých expozičných skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach je úspešne ukončená.
17.02.2015 Botanici z PF UPJŠ v Košiciach svojím objavom zverejnením v prestížnom časopise Plant Systematics and Evolution ukončili príbeh jedného endemitu.
12.02.2015 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína prvá tohtoročná výstava.
05.02.2015 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí.
30.01.2015 Traja víťazi Študentskej osobnosti Slovenska 2013/2014 sú z UPJŠ.

 

Prílohy

File File size
pdf 2015-12-30-TS-Stanovisko-vedenia-UPJS-korzar-29-12-2015 379 KB
pdf 2015-11-10-TS-UPJS-absolvent-pf-upjs-vysledok-v-kozmickej-fyzike 387 KB
pdf 2015-11-18-TS-vystava-foto-tajomne-vlcie-hory-bz 580 KB
pdf 2015-11-24-TS-UPJS-kam-kracas-demokracia-l-stur 460 KB
pdf 2015-12-14-TS-Folklorny-subor-Hornad-na-okamih-zastavil-cas 639 KB
pdf 2015-12-15-TS-Starostlivost-o-seba-negativne-dosledky 396 KB
pdf 2015-12-19-TS-Vystava-fotografii-UNIK-IX 821 KB
pdf 2015-10-19-v-cine-ocenili-pracovnikov-pf-upjs 403 KB
pdf 2015-10-15-TS-UPJS-prof-sovak-slavnostne-zlozil-rektorsky-slub 794 KB
pdf 2015-10-09-dod-upjs-2015 1 019 KB
pdf 2015-10-13-TS-UPJS-vystava-v-bz-vcelarstvo 713 KB
pdf 2015-10-29-tim-doc-vargu-z-pf-upjs-vyvija-materialy-pre-spec-mikrosenzory 539 KB
pdf 2015-08-18-ts-upjs-bz-vystava-citrusy-a-palmy 725 KB
pdf 2015-08-27-TS-UPJS-vymenovanie-novych-prorektorov 491 KB
pdf 2015-09-08-TS-UPJS-BZ-65-vyrocie-vzniku-botanickej-zahrady-UPJS 667 KB
pdf 2015-09-21-TS-UPJS-Slavnostne-otvorenie-akademickeho-roka-2015-2016 714 KB
pdf 2015-10-15-TS-UPJS-inauguracia-rektora 452 KB
pdf 2015-06-30-TS-UPJS-Certifikaty-IB-UPJS 876 KB
pdf 2015-07-02-TS-UPJS-BZ-vystava-liecivky 640 KB
pdf 2015-07-10-TS-UPJS-Univerzita-bez-hranic-2015 586 KB
pdf 2015-07-14-TS-UPJS-vymenovanie-noveho-rektora-UPJS 717 KB
pdf 2015-08-11-ts-upjs-bz-hladanie-muz 732 KB
pdf 2015-05-14-TS-UPJS-volba-kandidata-na-rektora-UPJS 508 KB
pdf 2015-05-18-TS-UPJS-FVS-magistersky-program 549 KB
pdf 2015-05-18-TS-UPJS-Vedec-roka-2014 563 KB
pdf 2015-05-20-TS-UPJS-BZ-vystava-motyle 684 KB
pdf 2015-05-21-POZVANKA-UPJS-UTV-promocie 586 KB
pdf 2015-06-01-TS-UPJS-PF-prepojenie-AiS-eGoverment 490 KB
pdf 2015-06-04-TS-UPJS-Minerva-otvorenie 770 KB
pdf 2015-06-25-TS-FF-UPJS-Word-formation-conference 592 KB
pdf 2015-02-19-TS-BZ-UPJS-oprava-sklenikov-ukoncena 482 KB
pdf 2015-02-18-TS-PF-UPJS-rumenica-turnianska 367 KB
pdf 2015-02-25-TS-UPJS-doctor-honoris-causa-nemecko-prof-harant 523 KB
pdf 2015-03-02-TS-PravF-UPJS-den-otvorenych-dveri-2015 409 KB
pdf 2015-10-03-TS-UPJS-PF-naboj 412 KB
pdf 2015-03-17-TS-UPJS-PF-naboj 405 KB
pdf 2015-04-14-TS-UPJS-BZ-vystava-kaktusy 777 KB
pdf 2015-05-05-TS-UPJS-BZ-vystava-bonsaje 731 KB
pdf 2015-05-13-TS-UPJS-BZ-Botanikiada 672 KB
pdf 2015-01-30-TS-UPJS-studentska-osobnost-Slovenska-2013-2014 342 KB
pdf 2015-02-05-TS-PF-UPJS-den-otvorenych-dveri-2015-1 389 KB
pdf 2015-02-12-ts-UPJS-BZ-vystava-kamenny-herbar 532 KB

Študuj na UPJŠ