Prejsť na obsah

Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platné do 31.8.2021

Študuj na UPJŠ