Prejsť na obsah

Legislatíva a vnútorné predpisy k habilitačným a inauguračným konaniam a obsadzovaniu funkcií docentov a profesorov

1minút, 17sekúnd

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko – pedagogického titulu „profesor“ a „docent“


Študuj na UPJŠ