Prejsť na obsah

Správy o tvorivej činnosti

0minút, 23sekúnd

UPJŠ periodicky monitoruje a vyhodnocuje kvalitu tvorivej činnosti. Závery z tohoto procesu sú zhrnuté do Výročnej správy o kvalite tvorivej činnosti na UPJŠ v Košiciach, ktorú schvaľuje Vedecká rada UPJŠ.

Správa za rok 2019 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí VR UPJŠ dňa 29. 5. 2020. Ďalšie výročné správy sú dostupné v archíve.

Správy o tvorivej činnosti na jednotlivých fakultách


Študuj na UPJŠ