UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ubytovanie

Možnosti ubytovania
Pokyny pre ubytovanie na ubytovni: Kysucká 16, Pražská 2, Jedlíková 5

Študentské domovy | UPJŠ (upjs.sk)
Študentské jedálne | UPJŠ (upjs.sk)

Posledná aktualizácia: 09.06.2021