UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Voľby do AS PF UPJŠ

Voľby do AS PF UPJŠ

Vyhlásenie volieb zástupcov študentskej časti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do Akademického senátu PF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2021 - 2023 AKTUALIZOVANÉ

Študentské pomocné sily

Študentské pomocné sily

V zmysle Smernice dekana pre obsadzovanie pozícií študentských pomocných síl vám ponúkame témy pre letný semester 2020/21.

Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Na našich základných a stredných školách sú naďalej učitelia s nízkou alebo nedostatočnou úrovňou digitálnych zručností. Preto proces akreditácie v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý sa rozbieha na vysokých školách, je jednou z príležitostí ako tento stav zmeniť

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2020 / ONLINE prednášky

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2020 / ONLINE prednášky

Aj v Košiciach sa študujú témy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny. Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na ONLINE stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2020 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Veda mení svet

Najmenší zlatokopi

Najmenší zlatokopi

Kolektív autorov z Katedry mikrobiológie Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ publikoval prácu o charakterizácii mikroorganizmov, podieľajúcich sa na kolobehu zlata v prírode, izolovaných z poslednej aktívnej zlatej bane na Slovensku v Hodruši-Hámroch.

Majstrovské triedy v časticovej fyzike - Masterclasses 2021

Majstrovské triedy v časticovej fyzike - Masterclasses 2021

V snahe priblížiť stredoškolákom mikrosvet populárnou formou kolektív IPPOG so sídlom v laboratóriu CERN organizuje po celom svete Majstrovské triedy v časticovej fyzike. Jednou zo štyroch univerzít, ktoré sú organizátorom slovenskej verzie tohtoročných Masterclasses je aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Môže elektrochémia priniesť prelom v detekcii vírusov?

Môže elektrochémia priniesť prelom v detekcii vírusov?

V súčasnej dobe, kedy sa svet ocitol v epicentre najhoršej pandémie od roku 1920 sa vedecké tímy celého sveta snažia svoj výskum zamerať na diagnostiku, liečbu a zmiernenie ekonomických a sociálnych dopadov pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Genóm ľubovníka do posledného písmena

Genóm ľubovníka do posledného písmena

Napriek pokrokom v syntetickej chémii sú príroda a liečivé rastliny stále bohatým zdrojom látok používaných v prevencii a liečbe mnohých ochorení. Tím katedry genetiky ÚBEV PF UPJŠ pod vedením profesorky Evy Čellárovej sa v spolupráci s výskumníkmi z Číny a Kanady podieľal na charakterizácii kompletného genómu jednej z najdlhšie používaných liečivých rastlín, ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) a na objasnení biosyntetickej dráhy melatonínu, ktorý bol publikovaný v prestížnom časopise Journal of Pineal Research

Štatisticko fyzikálne metódy = nástroj na opravu poškodeného videa

Štatisticko fyzikálne metódy = nástroj na opravu poškodeného videa

Poznanie mikroskopickej podstaty magnetizmu možno využiť aj v oprave chýbajúcich častí obrazu. Výskumná skupina z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, pod vedením prof. RNDr. Milana Žukoviča, PhD. skúma využitie spinových modelov v oblasti predikcie chýbajúcich priestorových dát, ktoré môžu byť využité aj za účelom rekonštrukcie digitálneho obrazu a videa

Pomenovanie nových pórovitých materiálov nesie názov UPJŠ

Pomenovanie nových pórovitých materiálov nesie názov UPJŠ

Na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied  PF UPJŠ sa realizuje  dlhoročný výskum pórovitých materiálov typu metal-organic frameworks. Tento rok, výsledky svojej práce RNDr. Miroslav Almáši, PhD. a kolektív publikovali v prestížnom britskom časopise RSC Advances, ktorý je pod záštitou Britskej kráľovskej chemickej spoločnosti....

Zo života fakulty

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj!

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj!

V oblasti vysokoškolského štúdia dáva tento zaujímavý a hodnotný program EU príležitosť študentom stráviť určitý čas v zahraničí za účelom rozšíriť svoje vedomosti, zlepšiť svoje poznatky či zručnosti alebo získať možnosť zamestnania po ukončení štúdia

30. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

30. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...
Pozývame Vás na online čajovňu,  ktorá sa uskutoční dňa 17. marca 2021 a ktorej ústrednou témou je COVID 19

Výherca súťaže vyhlásenej v rámci virtuálneho DOD PF UPJŠ

Výherca súťaže vyhlásenej v rámci virtuálneho DOD PF UPJŠ

Všetci, ktorí zadali otázku do komentárov počas živého vysielania virtuálneho Dňa otvorených dverí na našej fakulte, boli zaradení do žrebovania v rámci propagačnej súťaže Vyhrajte smart hodinky. Jej víťazom sa stal študent košického gymnázia Trebišovská Roland Kažimír

ONLINE divadelné predstavenie

ONLINE divadelné predstavenie

I keď aktuálna pandémicka situácia a z toho vyplývajúci núdzový stav v spoločnosti nedovoľujú organizovať spoločenské podujatia, vedenie fakulty s cieľom zachovať tradíciu divadelného predstavenia, ktoré tradične organizuje v úvode roka, ponúklo zamestnancom fakulty alternatívnu formu, online predstavenie J. Straussa - NETOPIER.

Spomienka na RNDr. Margitu Rychlovú

Spomienka na RNDr. Margitu Rychlovú

Na prahu nového roka, 10. januára 2021, vo veku 93 rokov sa skončila životná púť RNDr. Margity Rychlovej, CSc., ktorá pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach od prvých rokov jej existencie a podieľala sa na rozvoji genetiky