UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kontaktné osoby pre HRS4R


Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk

Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
e-mail: peter.fedorocko@upjs.sk  

Referentka Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
email: maria.vasilova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 18.10.2021