Prejsť na obsah

Kontakt UPJŠ v Košiciach

0minút, 33sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2,
041 80 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 234 1100
e-mail: rektor@upjs.sk


Adresy pre oficiálnu korešpondenciu s univerzitou: Orgány univerzity, Rektorát.
Telefonické kontakty nájdete na stránke zamestnancov Univerzity.
Osobné stránky zamestnancov je možné nájsť pomocou vyhľadávacieho nástroja.


Pon – Pia: 8.00 hod. – 16.00 hod.

Mgr. Laura Hoľanová
Tlačový referent a hovorca UPJŠ
e-mail: laura.holanova@upjs.sk, media@upjs.sk
tel.: +421 55 234 1550
mob.: 0905 385 911

Identifikačné a fakturačné údaje

IČO: 00397768
IČ DPH: SK2021157050
DIČ: 2021157050

Elektronická schránka UPJŠ
Číslo elektronickej schránky
pre zasielanie korešpondencie
prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy je E0005755501.


Študuj na UPJŠ