Prejsť na obsah

Účelové zariadenia

0minút, 18sekúnd

Študentské domovy a jedálne
Medická 4 a 6, 040 01 Košice
VoIP (enum): +421 234 1680
Riaditeľ: Ing. Jozef Maligda

Popradská 66, 040 11 Košice
VoIP (enum): +421 234 1683

Učebno-výcvikové zariadenie
UVZ Danišovce
mobil: (+421) 915 995 371
Vedúci. Ing. J. Skokan

Folklórny súbor Hornád
Šrobárova 2
041 80 Košice

Chorus Universitatis Šafarikianae
Univerzitný zmiešaný spevácky zbor
Areál MINERVA, Moyzesova 9, Košice
e-mail: zbor@upjs.sk
IP: +421 55 234 1266


Študuj na UPJŠ