UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Účelové zariadenia

Študentské domovy a jedálne

Medická 4 a 6, 040 01 Košice
VoIP (enum): +421 234 1680
Riaditeľ: Ing. Jozef Maligda

Popradská 66, 040 11 Košice
VoIP (enum): +421 234 1683

Učebno-výcvikové zariadenie

UVZ Danišovce
mobil: (+421) 915 995 371
Vedúci. Ing. J. Skokan
 
   

Folklórny súbor Hornád

Šrobárova 2
041 80 Košice

Chorus Universitatis Šafarikianae

Univerzitný zmiešaný spevácky zbor
Areál MINERVA, Moyzesova 9, Košice
e-mail: zbor@upjs.sk
IP: +421 55 234 1266

 

Posledná aktualizácia: 25.08.2021