UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kontakt


Chorus Universitatis Šafarikianae

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

e-mail: zbor@upjs.sk
IP: +421 55 234 1226

Areál MINERVA, Moyzesova 9, Košice

Posledná aktualizácia: 09.06.2017