UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedenie a členovia zboru

 

Zbormajsterka a dirigentka: Mgr. Jana Havrilová
Korepetítorka (klaviristka): Kristína Verčimáková
Odborný textový a programový poradca: Doc. PhDr. Marianna SEDLÁKOVÁ, PhD.
Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou: Prof. PhDr. Ján GBÚR, CSc.

 

Členovia zboru:

P. č.

PRIEZVISKO, meno

Zaradenie
do hlasu

1. ANDRIJKOVÁ Diana soprán 1
2. BABEJOVÁ Mária alt 1
3. BAHTIJAREVIČOVÁ Mária soprán 2
4. BALÁŽOVÁ Lea alt 1
5. BANÍKOVÁ Slavomíra alt 2
6. BODNÁROVÁ Radoslava soprán 2
7. BOJKOVÁ Alžbeta soprán 1
8. DEMEŠOVÁ Lenka alt 2
9. DOMBROVSKÝ Peter tenor 1
10. GENČUROVÁ Zuzana soprán 1
11. GIRAŠEK Lukáš bas 1
12. HALUŠKOVÁ Jana alt 2
13. HERTELYOVÁ Zdenka soprán 2
14. HUDÁK Ján tenor 1
15. HUDÁKOVÁ Mária soprán 1
16. HUPCEJOVÁ Jozefína soprán 2
17. HUSAK Jevheniia soprán 1
18. KOVÁČOVÁ Romana alt 2
19. KULÍKOVÁ Terézia soprán 1
20. LACKOVÁ Zdenka alt 2
21. ĽUPTAČIK Peter tenor 1
22. PETROVČINOVÁ Andrea alt2
23. ROMÁNOVÁ Anna soprán 2
24. SABOLOVÁ Danica alt 2
25. SEDLÁKOVÁ Marianna alt 1
26. ŠPONTÁKOVÁ Monika soprán 2
27. ŠTAMMOVÁ Erika alt 2
28. TKÁČOVÁ Eva alt 2
29. VASSOVÁ Stanislava soprán 1
30. VESELÝ Ján bas 2

 

Posledná aktualizácia: 09.06.2017