UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vedenie a členovia zboru

 

Zbormajsterka a dirigentka: Mgr. Jana HAVRILOVÁ
Korepetítorka (klaviristka): Kristína VERČIMÁKOVÁ
Odborný textový a programový poradca: Doc. PhDr. Marianna SEDLÁKOVÁ, PhD.
Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou: Prof. PhDr. Ján GBÚR, CSc.

 

Členovia zboru:

P. č.

PRIEZVISKO, meno, titul

Zaradenie
do hlasu

1. BAHTIJAREVIČOVÁ Mária soprán 2
2. BANÍKOVÁ Slavomíra alt 2
3. DOMBROVSKÝ Peter tenor 1
4. GIRAŠEK Lukáš bas 1
5. GLOVACKÁ Katarína soprán 1
6. HALUŠKOVÁ Jana alt 2
7. HAMUĽAKOVÁ Slávka alt 2
8. HERTELYOVÁ Zdenka soprán 2
9. HUPCEJOVÁ Jozefína soprán 2
10. HUSAK Jevheniia soprán 1
11. JOCHMANOVÁ Ivana soprán 1, flauta
12. KIRAĽ Igor tenor 1
13. LACKOVÁ Zdenka alt 2
14. ĽUPTAČIK Peter tenor 1
15. MERVOVÁ Mária soprán 2
16. NIŠČÁKOVÁ Veronika soprán 1
17. PAULIŠIN Pavol bas 1
18. ROMÁNOVÁ Anna soprán 2
19. SABOLOVÁ Danica alt 2
20. SAMEK Peter tenor 1
21. SEDLÁKOVÁ Marianna alt 1
22. ŠPONTÁKOVÁ Monika soprán 2
23. ŠTAMMOVÁ Erika alt 2
24. TKÁČOVÁ Eva alt 2
25. VESELÝ Ján bas 2
26. ZAŤKO Pavol bas 1

 

Posledná aktualizácia: 17.05.2018