UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Koordinačná odborová rada odborového zväzu pri UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 18.09.2016