UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam profesorov, ktorým bol na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus"

V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 27.5.2022 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 11.3.2022 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 1.10.2021 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Stanislavovi Jendroľovi, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 14.5.2021 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. MUDr. Jurajovi Boberovi, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 26.2.2021 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Stanislavovi Vokálovi, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 27.11.2020 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Andrejovi Bobákovi, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 29.5.2020 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. h. c. prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 29.5.2020 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. Ing. Júliusovi Zimmermannovi, CSc.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekanky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 10.11.2017 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. JUDr. Jozefovi Suchožovi, DrSc.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 16.6.2017 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Miroslavovi Repčákovi, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 16.6.2017 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. MUDr. Jozefovi Kafkovi, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 10.3.2017 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. MUDr. Andrejovi Böörovi, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 10.3.2017 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 11.11.2016 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Kataríne Györyovej, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 23.11.2012 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. MUDr. Júliusovi Vajóovi, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach bol dňa 15.6.2012 rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. MUDr. Branislavovi  Bohušovi, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 2.12.2011 bol rektorom UPJŠ udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Levovi Bukovskému, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 11.3.2011 bol rektorom UPJŠ udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. Ing. Dušanovi Podhradskému, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 21.5.2010 bol rektorom UPJŠ udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Eve  Mišúrovej, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 13.11.2009 bol rektorom UPJŠ udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Jánovi Košťálikovi, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 29.5.2009 bol rektorom UPJŠ udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Pavlovi  Vojtaníkovi, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 29.5.2009 bol rektorom UPJŠ udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. RNDr. Gabriele  Martinskej, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 6.10.2006 bol rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. MUDr. Eve Ahlersovej, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 9.12.2005 bol rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. Ing. Miriam Gálovej, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Robertovi Hončarivovi, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 22.10.2004 bol rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. MUDr. Miroslavovi Mydlíkovi, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

prof. MUDr. Jánovi Faguľovi-Lörincovi, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 


V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 13.12.2002 bol rektorom UPJŠ v Košiciach udelený čestný titul "profesor emeritus":

prof. MUDr. Ivanovi Ahlersovi, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

prof. Ing. Pavlovi Kristiánovi, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 31.05.2022