UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

 

Posledná aktualizácia: 05.06.2022