UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Charakteristika tímu

Členovia tímu EXTASY pôsobiaceho na Lekárskej fakulte UPJŠ realizujú viac ako 30 rokov programovo orientovaný výskum  s interdisciplinárnym  zameraním v problematike „Metabolizmus – Kardiovaskulárne choroby/riziko – Ateroskleróza“.

Výskumné zameranie: diabetes a ateroskleróza (garant: prof. Tkáč)

  1. vzťahy medzi metabolickými poruchami, genetickým pozadím  a kardiovaskulárnymi komplikáciami diabetu 2. Typu,
  2. farmakogenetické aspekty liečby orálnymi antidiabetikami.


Výskumné zameranie: respiračné choroby - obezita – hypoxia – metabolizmus – kardiovaskulárne komplikácie (garant: prof. Tkáčová)

  1. patofyziologické a klinické dôsledky hypoxie pri spánkových poruchách dýchania – apnoe (chronická intermitentná hypoxia) a pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (chronická perzistujúca hypoxia),
  2. štúdium obezity ako rizikového faktora kardiovaskulárnych a metabolických komplikácií pri respiračných chorobách,
  3. vplyv liečby neinvazívnou ventiláciou na kardiovaskulárne a metabolické parametre.

 

Posledná aktualizácia: 10.02.2017