UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Scientometria

Za obdobie rokov 2015-2019 členovia tímu EXTASY publikovali spolu 38 prác impaktovaných časopisoch s úhrným IF 163,5 (priemerný IF na jednu prácu 4,3). V tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie publikácie špičkového tímu EXTASY od jeho akreditácie doteraz.
 

Prehľad Top 10 publikácií špičkového tímu EXTASY v rokoch 2015-2019

Publikácia

IF 2018

Podiel členov EXTASY

Zhou et al, Nat Genet  
2016;48:1055

25,5

Javorský – spoluautor
Tkáč - spoluautor
Tkáč & Rac, Diabetes Care
2017;40:284

15,3

Tkáč – prvý autor,
korešpondujúci autor
Tkacova et al, J Allergy Clin Immunol 2016;138:1571

14,1

Tkáčová – prvá autorka
Tudoric et al, Eur Resp J
2017;49,pii:1602518

11,8

Tkáčová – korešpondujúca autorka
Koblížek et al, Eur Resp J
2017;49,pii:1601446

11,8

Tkáčová – spoluautorka
Dujic et al, Clin Pharmacol Ther
2017;101:763

6,3

Javorský – spoluautor
Tkáč – spoluautor
Javorský et al, Diabetes Obes Metab 2016;18:941

6,1

Javorský – prvý autor
Tkáč – korešpondujúci autor
Schernthaner et al, Cardiovasc Diabetol 2019;18:115

5,9

Tkáč – spoluautor
Zaharenko et al, Eur J Endocrinol
2016;175:531

5,1

Javorský – spoluautor
Tkáč – spoluautor
Joppa et al, J Am Dir Assoc
2016;17:712

4,9

Joppa – prvý autor
Tkáčová – spoluautorka
Posledná aktualizácia: 10.10.2019