UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Scientometria

Členovia tímu pravidelne publikujú v zahraničných vedeckých periodikách s vysokým impakt faktorom (Physical Review Letters, Physical Review B, JACS, a ď.). O kvalite publikačnej činnosti svedčí fakt, že členovia tímu doposiaľ publikovali 456 prác, na ktoré je doposiaľ registrovaných viac než 3100 SCI citácií. H-index tímu je 29. Na 15 publikáciách bolo zaznamenaných viac než 50 citácií, z toho 2 publikácie mali viac než 200 citácií a tri viac než 100 citácií.

Posledná aktualizácia: 08.01.2019