UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prihláška na VŠ


Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ pre akademický rok 2019/2020 nové!
Posledná aktualizácia: 11.07.2019