UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prihláška na VŠ


Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ pre akademický rok 2021/2022
Posledná aktualizácia: 28.05.2021