UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prihláška na VŠ


Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ pre akademický rok 2020/2021 nové!
Posledná aktualizácia: 04.02.2020