UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prihláška na VŠ


Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ pre akademický rok 2022/2023 nové!
Posledná aktualizácia: 17.01.2022