Prejsť na obsah

UPJŠ na Výročnej konferencii EIT Digital 2022

2minút, 4sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v zastúpení pána prorektora pre informatizáciu a riadenie kvality, prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., zúčastnila Výročnej konferencie EIT Digital 2022, ktorá sa konala 31. mája a 1. júna v Bruseli. Účastníci konferencie sa venovali témam zameraným na kybernetickú bezpečnosť, kvantové počítače, tzv. Metaverse a zelené digitálne technológie. Cieľom konferencie bolo zdieľanie najnovších informácií z oblasti zámerov Európskej únie v oblasti digitalizácie, digitálnych inovácií a zároveň nadviazanie kontaktov a obchodných vzťahov medzi priemyselnými spoločnosťami, akademickou obcou a kľúčovými osobnosťami vo výskume.

EIT Digital vznikol v roku 2010 ako jeden z prvých EIT KICs (Knowledge and Innovation Communities). V súčasnosti patrí k najväčším digitálnym inovačným ekosystémom v Európe so zameraním na digitálne podnikateľstvo, inovácie, podporu talentov a rozvoj digitálnych zručností. Na UPJŠ v Košiciach aktivity súvisiace s EIT Digital zastrešuje primárne Ústav informatiky na Prírodovedeckej fakulte. Medzi prvé realizované projekty patrí projekt InnoChange, v rámci ktorého bola úspešne ukončená prvá fáza projektu a UPJŠ získala finančné prostriedky na realizáciu druhej fázy.

EIT Digital  ako najväčší európsky digitálny klaster poskytuje nielen grantové zdroje pre vedecko-výskumné a inovačné projekty, ale podporuje aj vzdelávanie formou štúdií s dvojitým diplomom  a letných škôl. UPJŠ sa v súčasnosti podieľa na realizácii druhej fázy projektu Innochange, v rámci ktorého umožňuje študentom rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti podnikateľstva, a bude sa tiež podieľať na organizovaní letnej školy zameranej na Kybernetickú bezpečnosť pre blockchain,“ objasnil pán prorektor, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

EIT Digital ponúka magisterské študijné programy v oblastiach autonómnych systémov, kybernetickej bezpečnosti, zabudovaných systémov, interakcie človeka s počítačmi a dizajnu, cloudových technológií a sieťových infraštruktúr, Data Science a Fintech. V letných mesiacoch júl až august čakajú študentov letné školy v Maďarsku, Estónsku, Slovinsku, vo Veľkej Británii, v Taliansku, Španielsku, vo Fínsku, v Nemecku a vo Francúzsku. Letná škola na Slovensku bude prebiehať od 15. do 26. augusta 2022 v Bratislave.


Študuj na UPJŠ