hľadaj
Dnes je 30.03.2015, sviatok/meniny Vieroslava

Lekárska fakulta

Aktuality

Spolok lekárov Košice

Spolok lekárov Košice, Regionálna lekárska komora Košice a UPJŠ Lekárska fakulta Košice oznamujú výsledky voľby kandidátov do Výboru a dozornej rady Spolku lekárov v Košiciach a predbežný plán vedeckých schôdzí ...

viac
Pozdrav dekana UPJŠ LF ku Dňu učiteľov

Milé kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi osloviť Vás pri príležitosti Dňa učiteľov  a poďakovať sa Vám za Vašu náročnú a zmysluplnú prácu so slovenskými i zahraničnými študentmi našej fakulty vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý vyžaduje veľa Vašej energie a obetavosti.

viac
Deň otvorených dverí v laboratóriách Medirex Group

viac
Postup zadávania a prihlasovania sa na témy záverečných prác

Študijné oddelenie UPJŠ LF pripravilo usmernenie k postupu zadávania a prihlasovania sa na témy záverečných prác pre akademický rok 2015/2016 ...

viac
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. je predsedom akreditačnej komisie MZ SR

Predsedom novovymenovanej Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa stal pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

viac
Prezidentom Slovenskej pediatrickej spoločnosti doc. M. Kuchta, mim. prof.

Za predsedu SPS bol v tajnom hlasovaní zvolený na funkčné obdobie rokov 2015-2019 pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.,mim. prof.

viac
Lions Club Rakúsko 2015 - vybraní študenti

V tomto roku sa prihlásilo na letné študijné pobyty 6 študentov 4. ročníkov a 5 študentov 5. ročníkov všeobecného lekárstva. Pri výbere sme prihliadali na prospech, jazykové znalosti a podľa pokynov rakúskeho partnera aj na poberanie sociálneho štipendia...

viac
Dekanské voľno

Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., udeľuje pri príležitosti Veľkonočných sviatkov študentom fakulty DEKANSKÉ VOĽNO dňa 2. apríla 2015 (štvrtok). V uvedený deň sa výučba nekoná.

viac
Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
Telefón/Fax: (+421 55) 789 49 29
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 30.03.2015