hľadaj
Dnes je 25.10.2014, sviatok/meniny Aurel

Lekárska fakulta

Aktuality

Profesor Jozef Kafka získal Plaketu predsedu KSK

Pracovník LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc. si v piatok 24. októbra 2014 prevzal v Štátnom divadle v Košiciach Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja.

viac
Rektor UPJŠ poveril prof. Mudr. Daniela Pellu, PhD. výkonom funkcie dekana LF

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. v stredu 22. októbra 2014 odovzdal prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD. poverenie na výkon funkcie dekana.

viac
AS UPJŠ LF zvolil za kandidáta na dekana fakulty prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

Členovia Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zvolili na zasadaní 16. októbra 2014 spomedzi 3 uchádzačov ako kandidáta na dekana Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

viac
Deň otvorených dverí 2014 na LF UPJŠ

V piatok 10. októbra 2014 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo asi 400 študentov stredných škôl.

viac
Prof. Pella je navrhnutý na výkon funkcie dekana do vymenovnia nového dekana

AS LF UPJŠ bolo na základe výsledkov tajného hlasovania jeho členov prijaté uznesenie, podľa ktorého je prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. navrhnutý na poverenie výkonom funkcie dekana LF do vymenovania nového dekana rektorovi UPJŠ v Košiciach.

viac
Výsledky z doplňovacích volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Dňa 7. októbra sa konali doplňovacie voľby do Akademického senátu UPJŠ Lekárskej fakulty UPJŠ. VaMK pre doplňovacie voľby vyhlasuje výsledky do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu UPJŠ Lekárskej fakulty UPJŠ ...

viac
Prospechové štipendium

Prospechové štipendium sa priznáva podľa čl. 4 ods. 2 až 6 Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach zo dňa 25.04.2013. Študent, ktorému podľa poradovníka bude priznané prospechové štipendium za AR 2013/2014, je povinný ...

viac
Blahoželáme oceneným

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

viac

Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
Telefón/Fax: (+421 55) 789 49 29
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0907 776 442
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 24.10.2014