UPJŠUPJŠ
AIS2

Aktuality

Verejné ocenenia KSK získali aj zástupcovia UPJŠ LF

Verejné ocenenia KSK získali aj zástupcovia UPJŠ LF

Cenu Košického samosprávneho kraja získal Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., a Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja získal prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc. ...

Medici organizujú osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS

Medici organizujú osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS

      V utorok 1. decembra 2015 v čase medzi 13. a 18. hodinou zorganizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach osvetovú akciu. V študentskom internáte na Medickej 4 v Košiciach pripravia dve stanovištia, kde si budú môcť ich kolegovia vyplnením dotazníka overiť, čo vedia o HIV a nacvičiť si správnu techniku navliekania kondómu na banáne...

Zapojenie sa do projektu Student-PREPARE 2015

Zapojenie sa do projektu Student-PREPARE 2015

Lekárska fakulta vstúpila do projektu Európskej únie pod názvom Student-PREPARE 2015 (PREscriber Perspectives on Antibiotic use and Resistance Education). Dovoľujeme si pozvať študentov končiaceho ročníka Všeobecného lekárstva zúčastniť sa na realizácii tohto projektu dňa 3.12.2015 v posluchárni P2 o 12.45.

Slávnostné strihanie pásky na Ústave experimentálnej medicíny

Slávnostné strihanie pásky na Ústave experimentálnej medicíny

V stredu 25. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach, ktorý bol taktiež vybavený novým zariadením a špičkovou prístrojovou technikou...

Medici informovali mužov o samovyšetrení semenníkov

Medici informovali mužov o samovyšetrení semenníkov

V sobotu 21. novembra 2015 zorganizovali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v čase od 14. do 18. hodiny v košickom obchodnom centre Galéria podujatie nazvané MOVEMBER, ktorého cieľom bolo poskytnúť mužom základné informácie o hrozbe rakoviny prostaty a iných závažných zdravotných problémoch týkajúcich sa výlučne silnejšieho pohlavia...

Rektor UPJŠ v Košiciach slávnostne odovzdal Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 MVDr. Ladislavovi Strojnému, PhD. a MVDr. Alojzovi Bombovi, DrSc.

Rektor UPJŠ v Košiciach slávnostne odovzdal Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 MVDr. Ladislavovi Strojnému, PhD. a MVDr. Alojzovi Bombovi, DrSc.

Ocenenie získala technológia využitia probiotických mikroorganizmov kmeňa Lactobacillus Plantarum na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka.

Riziká užívania internetu u detí a dospievajúcich

Riziká užívania internetu u detí a dospievajúcich

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku uznávaného odbornika z Brna Mgr. Lukasa Blinku, PhD., na veľmi aktuálnu tému. Prednáška sa uskutoční dňa 3.12.2015 o 9.30 h v seminárnej miestnosti na 2. poschodí v IV. sekcii UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1.

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ študentskú mobilitu za účelom štúdia 2016/2017

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ študentskú mobilitu za účelom štúdia 2016/2017

Referát pre zahraničné vzťahy na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2016/2017.

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ študentskú mobilitu za účelom stáže 2016/2017

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ študentskú mobilitu za účelom stáže 2016/2017

Referát pre zahraničné vzťahy na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom stáže v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2016/2017.

Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia prvákov

Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia prvákov

      V piatok 20. novembra 2015 sa uskutočnil v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach slávnostný akt prijatia študentov prvého roka štúdia do akademickej obce UPJŠ LF, ktorý má podčiarknuť zodpovednosť študentov k ich príprave na budúce povolanie a je začiatkom novej, peknej etapy v ich živote...

Medici budú v rámci „fúzatého novembra“ informovať mužov o samovyšetrení semenníkov

Medici budú v rámci „fúzatého novembra“ informovať mužov o samovyšetrení semenníkov

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú v sobotu 21. novembra 2015 podujatie nazvané MOVEMBER, ktoré je súčasťou projektu „Zdravie na dotyk". Akcia má za cieľ šíriť informovanosť medzi mužmi o rakovine prostaty a iných závažných zdravotných problémov týkajúcich sa silnejšieho pohlavia...

Príhovor dekana UPJŠ LF k študentom pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Príhovor dekana UPJŠ LF k študentom pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

      Milí študenti,
      17. novembra oslavujeme nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj Medzinárodný deň študentstva. Možno neviete, že súvisí s udalosťami z roku 1939, kedy sa v deň výročia vzniku Československa konala v Prahe demonštrácia proti nacistickej okupácii. Reakciou bola streľba do davu, ktorá si vyžiadala životy dvoch ľudí. Jedným z nich bol študent medicíny Karlovej univerzity Jan Opletal, ktorého pohreb sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu...

Uskutočnil sa Košický deň cievnej chirurgie

Uskutočnil sa Košický deň cievnej chirurgie

V dňoch 12.-13. novembra 2015 sa uskutočnil v kongresovej sále Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košický deň cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou organizovaný Slovenskou spoločnosťou cievnej chirurgie, VÚSCH, a.s. a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Primárne e-mailové adresy v AISe

Primárne e-mailové adresy v AISe

Na základe Príkazu rektora č. 12/2015 na zjednotenie formátu e-mailových adries, boli univerzitné e-mailové adresy študentov nastavené ako primárne na zasielanie e-mailov v AiS2. Z tohto dôvodu bol prevedený hromadný reset hesiel u tých študentských mailových kont, kde nebola zaznamenaná aktivita. Vaše heslo Vám bolo zaslané ako súkromná správa do AiS2.

Zahraniční študenti UPJŠ LF zorganizovali finančnú zbierku pre Lekárov bez hraníc

Zahraniční študenti UPJŠ LF zorganizovali finančnú zbierku pre Lekárov bez hraníc

Charitatívnu akciu zorganizovali naši medici, ktorí vyzberali 1413 eur pre humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc. Aktivitu vyvinula pätica zahraničných študentov UPJŠ LF, ktorí sa usilujú o vytváranie lepšieho prostredia pre zahraničných študentov v Košiciach a pomáhajú i v charitatívnych medzinárodných projektoch...

Vyjadrenie dekana ku vznesenému obvineniu

Vyjadrenie dekana ku vznesenému obvineniu

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení zamestnanci, milí študenti.

Nikdy v živote by mi nebolo nenapadlo, že Vám budem musieť písať kvôli kontextu udalostí z posledných dní. Je to však nevyhnutné. V prvom rade Vás chcem všetkých uistiť, že som sa nikdy nedopustil žiadneho trestného činu. Ak by sa tak stalo, okamžite by som na svoju funkciu rezignoval, pretože viem, čo je to sebareflexia...

Zmeny v konaní výučby v posluchárňach

Zmeny v konaní výučby v posluchárňach

Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác súvisiacich s výmenou okien a zateplením III. sekcie objektu Teoretických ústavov UPJŠ LF na Triede SNP 1 v Košiciach, budú niektoré posluchárne a učebne v rôznych termínoch počas zimného semestra akademického roka 2015/2016 vyradené z prevádzky.

Uskutočnil sa ortopedický workshop na Ústave anatómie

Uskutočnil sa ortopedický workshop na Ústave anatómie

V dňoch 22.-23 októbra 2015 sa uskutočnil workshop nazvaný „Bedrový a kolenný kĺb: topografická anatómia a chirurgické prístupy“, ktorý zorganizovali Ústav anatómie a Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva.

 

Študenti UPJŠ LF informovali ženy o samovyšetrení prsníkov

Študenti UPJŠ LF informovali ženy o samovyšetrení prsníkov

Naši medici zorganizovali v sobotu 17. októbra 2015 akciu Ružový október ako súčasť projektu „Zdravie na dotyk" zameraného na prevenciu rakovinových ochorení, ktoré možno odhaliť aj samovyšetrením...

Naši pracovníci sa zapojili do Európskeho dňa záchrany života

Naši pracovníci sa zapojili do Európskeho dňa záchrany života

Pracovníci I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v  piatok 16. októbra 2015 školili laickú verejnosť v správnej technike oživovania...

Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

V piatok 16. októbra 2015 sa uskutočnila v Aule UPJŠ LF „Zlatá promócia“ absolventov doktorského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 1964 a 1965, ktorej sa zúčastnilo takmer 80 z pôvodných 232 absolventov.

Oznam Spolku lekárov Košice

pre členov Spolku lekárov v Košiciach, členov SLK, doktorandov a zamestnancov UPJŠ LF a nelekárov s vysokoškolským vzdelaním ...

Blahoželáme oceneným

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Deň otvorených dverí  na Lekárskej fakulte UPJŠ

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ

V piatok 9. októbra 2015 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí pre študentov stredných škôl z Košického kraja, získať informácie o fakulte však mohli aj ich pedagógov a rodičia...

Pracovníci UPJŠ LF získali Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015

Pracovníci UPJŠ LF získali Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015

Ocenenie v kategórii 'Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi' získala technológia využitia probiotických mikroorganizmov kmeňa Lactobacillus Plantarum na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka, ktorú vypracovali pracovníci Ústavu experimentálnej medicíny...

Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na UPJŠ v Košiciach

Dňa 21. 9. 2015 sa v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 uskutočnilo...

Medzinárodná konferencia fyzioterapie a rehabilitácie

V piatok 25. septembra 2015 sa uskutočnila v košickom TeleDome Medzinárodná konferencia organizovaná Klinikou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Náš študent jediným Slovákom na svetovom samite v Katarskej Dohe

Náš študent jediným Slovákom na svetovom samite v Katarskej Dohe

Študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Marián Sedlák sa ako jediný zo SR zúčastnil v dňoch 1.-2. septembra 2015 svetového mládežníckeho samitu World Humanitarian Summit Global Youth Consultation v Katarskom meste Doha.

Príhovor dekana UPJŠ Lekárskej fakulty na začiatku akademického roka 2015/2016

Vážení členovia akademickej obce, milé kolegyne, kolegovia, milí naši študenti a zamestnanci,
dovoľte mi, aby som Vám v menej svojom i v mene vedenia fakulty na začiatku nového akademického roku 2015/2016 zaželal predovšetkým pevné zdravie, veľa optimizmu, pokoja pre Vašu prácu a pokiaľ možno, bezproblémové osobné a rodinné zázemie...

9. košický kurz regionálnej anestézie

V dňoch 7.-8. septembra sa uskutočnil deviaty intenzívny dvojdňový Košický kurz regionálnej anestézie, ktorý zorganizovala I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UNLP a Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach...

Prestížne ocenenie projektu NOVORODENEC

Projekt NOVORODENEC, riešený pod vedením MUDr. Petra Krcha, PhD., prednostu Kliniky neonatológie UPJŠ LF a DFN získal prestížne ocenenie Microsoft Partner of the Year 2015 ...

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2015/2016

• mobilita učiteľov – výučba 2015/2016
• mobilita pracovníkov vysokých škôl - školenia 2015/2016

Prezident SR vymenoval rektora UPJŠ v Košiciach

Dňa 14. 7. 2015 prevzal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. z rúk prezidenta SR Andreja Kisku menovací dekrét za rektora UPJŠ v Košiciach…

Malí školáci strávili zaujímavý deň na Lekárskej fakulte UPJŠ

Malí školáci strávili zaujímavý deň na Lekárskej fakulte UPJŠ

Detská vrava a smiech sa dnes ozývali v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorú navštívilo 54 piatakov a šiestakov základných škôl v rámci podujatia Univerzita bez hraníc...

Ústav experimentálnej medicíny zorganizoval Medzinárodnú konferenciu

V dňoch 23. – 25. júna 2015 sa v Budapešti uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a prebiotikách - IPC2015, ktorú organizoval  Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

I. KAIM zorganizovala jedinečný kurz pre anestéziológov a intenzivistov

I. KAIM zorganizovala jedinečný kurz pre anestéziológov a intenzivistov

Medzinárodný airway workshop spojený s výučbou a nácvikom zvládania sťaženej intubácie bol z viacerých hľadísk jedinečným podujatím...

Historicky prví absolventi Certifikovaných interdisciplinárnych blokov

Dňa 30.06.2015 sa v Historickej aule uskutočnilo slávnostné odovzdanie Certifikátov UPJŠ prvým 106 absolventom Certifikovaných interdisciplinárnych blokov.

Na LF UPJŠ pôsobí špičkový vedecký tím

Excelentný tím pre výskum aterosklerózy pôsobiaci na LF UPJŠ v Košiciach zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku.

Študenti LF UPJŠ zorganizovali medzinárodný študentský kongres

Na 7. Medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach v dňoch 24.-26. júna 2015 zavítalo 139 zahraničných študentov...

Uskutočnili sa slávnostné promócie

Uskutočnili sa slávnostné promócie

V dňoch 25. a 26. júna 2015 sa uskutočnili promočné akty absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých sa zúčastnilo vyše tristo bývalých študentov...

Študentka LF UPJŠ získala 1. miesto v medzinárodnej súťaži

Študentka LF UPJŠ získala 1. miesto v medzinárodnej súťaži

V dňoch 14. – 18. apríla 2015 sa v Moskve uskutočnil IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Science4Health, ktorej sa zúčastnili aj dve študentky Lekárskej fakulty UPJŠ...

Pracovníci LF prezentovali najnovšie výsledky medzinárodnej štúdie  HBSC

Pracovníci LF prezentovali najnovšie výsledky medzinárodnej štúdie HBSC

Na tlačovej konferencii v Bratislave prezentovali v pondelok 8. júna 2015 pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach najnovšie výsledky medzinárodnej štúdie HBSC...

Pracovníci UPJŠ LF získali ocenenia

Pracovníci UPJŠ LF získali ocenenia

V stredu 7. mája 2015 sa uskutočnil slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním ocenení významným Košičanom. Medzi ocenenými boli aj štyria pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Študentská Roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev sa zavŕšila v Košiciach

Študentská Roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev sa zavŕšila v Košiciach

V utorok 5. mája 2015 vyvrcholila v Košiciach najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia zrealizovaná na Slovensku, ktorú organizoval Slovenský spolok študentov zubného lekárstva v 19 mestách.

Uskutočnila sa Študentská vedecká konferencia

Dňa 22. apríla 2015 sa na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte uskutočnila Študentská vedecká konferencia, na ktorej bolo prezentovaných 12 prác. V Teoretickej a predklinickej sekcii 7 prác a v Klinickej sekcii 5 prác.

Naši študenti získali ocenenie federácie študentov IFMSA

Naši študenti získali ocenenie federácie študentov IFMSA

V dňoch 24. – 28. marca sa v Dánskom Aalborgu uskutočnilo Európske regionálne stretnutie medzinárodnej federácie študentov medicíny – EuRegMe: Konferencie sa zúčastnili aj dvaja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí získali ocenenie za najlepšiu prezentáciu a kvalitu stáží IFMSA na Slovensku.

Postup zadávania a prihlasovania sa na témy záverečných prác

Študijné oddelenie UPJŠ LF pripravilo usmernenie k postupu zadávania a prihlasovania sa na témy záverečných prác pre akademický rok 2015/2016 ...

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. je predsedom akreditačnej komisie MZ SR

Predsedom novovymenovanej Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa stal pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Prezidentom Slovenskej pediatrickej spoločnosti doc. M. Kuchta, mim. prof.

Za predsedu SPS bol v tajnom hlasovaní zvolený na funkčné obdobie rokov 2015-2019 pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.,mim. prof.

Študentka LF UPJŠ obedovala s prezidentom SR Andrejom Kiskom

Študentka LF UPJŠ obedovala s prezidentom SR Andrejom Kiskom

Jednou z desiatich žien, ktoré v pondelok 9. marca 2015 obedovali s prezidentom SR Andrejom Kiskom v prezidentskom paláci, bola aj študentka Lekárskej fakulty UPJŠv Košiciach Michaela Bodnárová.

Uskutočnil sa 1. ročník pretekov o Pohár dekana v alpskom lyžovaní

Uskutočnil sa 1. ročník pretekov o Pohár dekana v alpskom lyžovaní

V sobotu 7. marca 2015 sa v uskutočnil 1. ročník pretekov o Pohár dekana v alpskom lyžovaní, na ktorý pozval študentov a zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Dekan Pella zagratuloval absolventovi k získaniu titulu Študentská osobnosť roka

Absolventa UPJŠ LF oceneného titulom Študentská osobnosť Slovenska MUDr. Milana Marettu prijal v utorok 27. januára 2015 dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., aby mu zablahoželal k získanému oceneniu.

Činnosť koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Študentom aj uchádzačom o štúdium na UPJŠ LF je k dispozícii koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý zodpovedá za oblasť podpory a starostlivosti o študentov, vrátane uchádzačov so špecifickými edukačnými potrebami súvisiacimi so závažnou zmenou zdravotného stavu.

Prezident SR ocenil pracovníka LF UPJŠ prof. MUDr. Jozefa Kafku, DrSc.

Prezident SR ocenil pracovníka LF UPJŠ prof. MUDr. Jozefa Kafku, DrSc.

V utorok 13. januára 2015 si prednosta I. psychiatrickej kliniky profesor Jozef  Kafka prebral z rúk prezidenta SR Andreja Kisku štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, vysokého školstva a sociálnej oblasti zdravotníctva.