UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Medici motivovali pre chôdzu po schodoch

Medici motivovali pre chôdzu po schodoch

V stredu 26. apríla 2017 sa v budove UPJŠ LF uskutočnila akcia „Hýb sa do schodov!“. Dvadsaťšesť medikov motivovalo svojich kolegov, pedagógov a ďalších zamestnancov fakulty, aby pri príležitosti Európskeho dňa bez výťahov vymenili pohodlné odvezenie sa za zdravšiu chôdzu po schodoch...

Medici vyučovali v Škole zdravia o zdravom životnom štýle

Medici vyučovali v Škole zdravia o zdravom životnom štýle

Študenti UPJŠ LF zorganizovali v sobotu 22. apríla 2017 druhý ročník podujatia Škola zdravia. Šlo o preventívnu akciu pre širokú verejnosť, na ktorej sa podieľalo 31 medikov a zapojilo sa do nej 230 návštevníkov obchodného centra Aupark...

Prianie dekana k Veľkej noci

Prianie dekana k Veľkej noci

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti, dovoľte mi, aby som Vám poprial pokojné a veselé Veľkonočné sviatky...

Pozdrav dekana k Dňu učiteľov

Pozdrav dekana k Dňu učiteľov

Milé kolegyne a kolegovia,
rád by som Vám pri príležitosti Dňa učiteľov poďakoval za Vaše pedagogické pôsobenie na našej fakulte pri výučbe slovenských a zahraničných študentov a poprial veľa elánu do ďalšej práce...

Svetový deň zdravého spánku

Svetový deň zdravého spánku

Na 8. európskom dni narkolepsie konanom, ktorý sa konal  v dňoch 18.-19. marca 2017, mala svoje zastúpenie aj Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach - zúčastnila sa ho MUDr. Eva Feketeová, PhD. z Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice...

Test TOEFL

Test TOEFL

Milé študentky a milí študenti UPJŠ,
aj v tomto roku môžete absolvovať TOEFL iBT^® (Test of English as a Foreign Language) na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
ZADARMO!

Ocenenia Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny

Ocenenia Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny

Prednostka Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF Košice Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. februári 2017 viedla stretnutie EUPHA Section Council v holandskom Utrechte ako jeho predsedníčka...

Druhý ročník Pohára dekana UPJŠ LF v alpskom lyžovaní sa vydaril

Druhý ročník Pohára dekana UPJŠ LF v alpskom lyžovaní sa vydaril

V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnil v Levočskej Doline Pohár dekana UPJŠ LF v alpskom lyžovaní. Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. ako milovník bieleho športu pripravil pre študentov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ druhý ročník podujatia na snehu, ktorého sa zúčastnili štyri desiatky súťažiacich...

Deň otvorených dverí na UPJŠ LF prilákal stovky záujemcov

Deň otvorených dverí na UPJŠ LF prilákal stovky záujemcov

Asi šesťsto študentov stredných škôl využilo vo štvrtok 9. februára 2017 príležitosť navštíviť našu fakultu a dozvedieť sa množstvo informácií o štúdiu lekárskych i nelekárskych študijných programov, i medicíne ako takej...

Uskutočnil sa I. onkogynekologický kongres

Uskutočnil sa I. onkogynekologický kongres

V dňoch 20.-21. januára 2017 sa v Košiciach v hoteli ROCA uskutočnil I. onkogynekologický kongres (OGK), ktorý vytvoril zázemie pre medziodborový prienik špecializácií zaoberajúcimi sa gynekológiou, onkogynekológiou, onkológiou a patológiou na ambulantnej a klinickej úrovni.

Zlatá promócia 2017

Zlatá promócia 2017

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta plánuje na deň 20. október 2017 „ZLATÚ PROMÓCIU“ absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1966 a 1967.

Vianočný pozdrav dekana

Vianočný pozdrav dekana

Vám všetkým, ktorí pomáhate vytvárať neustále lepšiu a úspešnejšiu našu Alma mater, Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, želám tie najkrajšie Vianoce, plné lásky, zaslúženého pokoja a oddychu...

Vyhlásenie Vedenia UPJŠ Lekárskej fakulty

Vyhlásenie Vedenia UPJŠ Lekárskej fakulty

Vedenie UPJŠ Lekárskej fakulty s veľkou ľútosťou prijalo informácie o tragickom požiari, ktorý zachvátil budovu Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach...

Študenti UPJŠ LF potešili seniorov v domove dôchodcov

Študenti UPJŠ LF potešili seniorov v domove dôchodcov

Naši študenti potešili v stredu 7. decembra 2016 obyvateľov domova dôchodcov Via Lux v Košiciach-Barci v rámci projektu Srdcom mladí. Spestrili voľné chvíle zaujímavým programom spojeným s vážnou i ľudovou hudbou, tancom a ručnými prácami...

Študenti zubného lekárstva navštívili detskú onkológiu

Študenti zubného lekárstva navštívili detskú onkológiu

Študenti UPJŠ LF navštívili v stredu 9. novembra 2016 oddelenie onkológie DFN na Triede SNP 1, kde s malými pacientmi, ich blízkymi a personálom oddelenia strávili príjemné popoludnie spojené s poskytnutím dôležitích informácií týkajúcich sa ústnej hygieny, ale i hier...

Informačná brožúra UPJŠ LF 2016/2017

Informačná brožúra UPJŠ LF 2016/2017

Informačná brožúra akademického roka 2016/2017 je určená zamestnancom a študentom UPJŠ LF, ktorí v nej okrem iného nájdu informácie o profiloch absolventov študijných programov a ich uplatnenie, študijných poradcoch, pracoviskách fakulty, študijnom poriadku či študijných programoch pre I. a II. stupeň VŠ štúdia.

Medici pripravili osvetovú akciu na prevenciu mužských ochorení

Medici pripravili osvetovú akciu na prevenciu mužských ochorení

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v sobotu druhý ročník úspešného podujatia MOVEMBER s cieľom prispieť k informovanosti mužov o rakovine prostaty a iných závažných zdravotných problémov týkajúcich sa silnejšieho pohlavia...

I. KAIM školila anestéziológov zo Slovenska i zahraničia

I. KAIM školila anestéziológov zo Slovenska i zahraničia

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice zorganizovala v sobotu 12. novembra 2016 v poradí druhý ročník jedinečného Medzinárodného airway workshopu pre anestéziológov a intenzivistov zameraného na výučbu a nácvik zvládania sťaženej intubácie...

Návšteva ruských lekárov na UPJŠ LF

Návšteva ruských lekárov na UPJŠ LF

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach navštívil v utorok 8. novembra 2016 pri príležitosti oficiálnej návštevy Košíc predseda výboru pre verejné zdravotníctvo v Sankt Peterburgu Valery Kolabutin a niekoľkí predstavitelia zdravotníckych zariadení v Sankt Peterburgu...

Prospechové štipendium

Prospechové štipendium

Rozhodnutie dekana k zostaveniu poradovníka pre priznanie prospechového štipendia za akademický rok 2015/2016. Študent, ktorý má priznané prospechové štipendium za AR 2015/2016 (evidované v AIS), je povinný ...

Pozvánka na Erasmus + informačný seminár

Pozvánka na Erasmus + informačný seminár

V stredu 9. novembra 2016 sa uskutoční informačný seminár pre študentov UPJŠ  – záujemcov o študentské mobility (štúdium, stáž) v rámci programu Erasmus + v akademickom roku 2017/2018...

Pozvánka na seminár "Kvalita mobility"

Pozvánka na seminár "Kvalita mobility"

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odború prípravu pozýva študentov na tematický seminár "Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+...

Dekanské voľno

Dekanské voľno

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., udeľuje učiteľom a študentom fakulty pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých dekanské voľno dňa 31. októbra 2016.
V uvedený deň sa výučba nekoná.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. v.r.
dekan UPJŠ LF

Príhovor dekana UPJŠ Lekárskej fakulty na začiatku akademického roka 2016/2017

Príhovor dekana UPJŠ Lekárskej fakulty na začiatku akademického roka 2016/2017

Vážení členovia akademickej obce, kolegyne a kolegovia, milí študenti, dovoľte mi, aby som Vám v menej svojom i v mene celého vedenia fakulty na začiatku akademického roku 2016/2017 zaželal všetko dobré, obzvlášť pevné zdravie a veľa pokoja pre Vašu prácu či štúdium, a dostatok entuziazmu i vnútornej sily pre naplnenie Vašich cieľov.

Výzva na podávanie projektov APVV

Výzva na podávanie projektov APVV

V pondelok 12. septembra 2016 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana konala výročná konferencia APVV, na ktorej minister Peter Plavčan slávnostne otvoril novú všeobecnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie  projektov...

Na Ústave anatómie sa konal jubilejný 10. košický kurz regionálnej anestézie

Na Ústave anatómie sa konal jubilejný 10. košický kurz regionálnej anestézie

V dňoch 13.-14. septembra sa konal v poradí už desiaty Košický kurz regionálnej anestézie organizovaný I. klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP a Ústavom anatómie UPJŠ LF, ktorého ústrednou témou boli nervové bloky horných a dolných končatín a umŕtvenie trupu za pomoci regionálnej anestézie...

Jitse van Dijk oslávil s pracovníkmi UPJŠ získanie kráľovskej medaily

Jitse van Dijk oslávil s pracovníkmi UPJŠ získanie kráľovskej medaily

Vo štvrtok 8. septembra 2016 oslávil holandský docent Jitse van Dijk ako dlhoročný spolupracovník UPJŠ v Košiciach získanie titulu Dôstojník Rádu oranžsko-nasavského, ktorým holandské kráľovstvo ocenilo jeho významný prínos k riešeniu problémov v oblasti verejného zdravotníctva v strednej Európe...

Rektorské voľno

Rektorské voľno

Dňa 19.9.2016 od 7.00 do 13.00 hod. pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka na UPJŠ v Košiciach

Menu akademického roka 2016/2017

Menu akademického roka 2016/2017

Milí študenti,
máte hlad po nových vedomostiach, vďaka ktorým sa stanete atraktívnymi pre Vašich budúcich zamestnávateľov a ľahšie sa uplatníte na trhu práce? Práve pre Vás sme opätovne pripravili Menu akademického roka 2016/2017.

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium

Prípravný kurz z biológie a chémie pre záujemcov o štúdium na UPJŠ LF v školskom roku 2016/2017 v odbore
všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo začína úvodným informačným stretnutím, ktoré sa uskutoční dňa 10. 9. 2016 o 9:00 hod.

Blahoželáme oceneným

Blahoželáme oceneným

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Uskutočnili sa slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

Uskutočnili sa slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

V dňoch 30. júna a 1. júla 2016 sa uskutočnili promočné akty absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorých sa zúčastnilo vyše tristo bývalých študentov - absolventov študijného programu Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine, Dental Medicine, Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo...

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 13. – 17.6 a 21.6.2016 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pokračovali prijímacie skúšky pre štúdium doktorských a bakalárskych študijných programov písomným testom.

JUNIÁLES

JUNIÁLES

Podujatie pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach dňa 24.6.2016 v Botanickej záhrade.

Erasmus+ SÚŤAŽ

Erasmus+ SÚŤAŽ

Chcete nám predstaviť svoj pohľad na program Erasmus+? Máte zaujímavé postrehy zo zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+. Chystáte sa na mobilitu do zahraničia? Stvárnite svoje postrehy formou videa a zapojte sa do našej súťaže.

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte UPJŠ zahájili 13. mája 2016 uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe fyzioterapia testom pohybových schopností (gymnastická zostava a plávanie).

Pracovníci a kolektívy UPJŠ LF získali ocenenia

Pracovníci a kolektívy UPJŠ LF získali ocenenia

V sobotu 7. mája 2016 sa uskutočnil v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním ocenení významným Košičanom a pracovným kolektívom. Medzi ocenenými bol aj jeden pracovník a 3 kolektívy Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Anatómovia krstili tri nové učebnice

Anatómovia krstili tri nové učebnice

Tri vysokoškolské učebnice pre študentov UPJŠ vznikli v poslednom období na Ústave anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Študentom Filozofickej fakulty je určená Neuroanatómia pre psychológov a študentom Lekárskej fakulty bude slúžiť Anatómia trupu a končatín a jej anglická verzia Anatomy of trunk and limbs...

I. KLIMOV DEŇ súčasťou osláv I. KAIM

I. KLIMOV DEŇ súčasťou osláv I. KAIM

V piatok 29. apríla 2016 sa konal I. KLIMOV DEŇ v rámci osláv 20. výročia vzniku I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP a 50. výročia vzniku prvého posteľového anestéziologického oddelenia v bývalom Československu...

Medici pripravili Školu zdravia pre širokú verejnosť

Medici pripravili Školu zdravia pre širokú verejnosť

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v sobotu 16. apríla 2016 v košickom Auparku preventívnu akciu pre širokú verejnosť nazvanú Škola zdravia, kde mali mať štyri stanovištia s rôznym zameraním.

Pozdrav dekana k Dňu učiteľov

Pozdrav dekana k Dňu učiteľov

Milé kolegyne a kolegovia,
pri príležitosti včerajšieho Dňa učiteľov mi dovoľte poďakovať sa Vám za Vaše úsilie pri výučbe slovenských i zahraničných študentov...

Veľkonočný pozdrav dekana

Veľkonočný pozdrav dekana

Vážení kolegova, milí študenti,
veľkonočné sviatky sú spojené s príchodom najkrajšieho obdobia v roku a spájané aj so zrodom dobra, šťastia a pokoja. Veselé prežitie Veľkej noci Vám želá za celé vedenie UPJŠ LF

Daniel Pella, dekan UPJŠ LF

Profesorka Gdovinová obedovala s prezidentom

Profesorka Gdovinová obedovala s prezidentom

Pracovníčku Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Zuzanu Gdovinovú, CSc. pozval pri príležitosti Medzinárodného dňa žien  prezident Andrej Kiska na slávnostný obed do prezidentského paláca...

Medici lyžovali v Jasnej

Medici lyžovali v Jasnej

Prvý februárový týždeň využili študenti Lekárskej fakulty UPJŠ na skvelú lyžovačku i zábavu v rámci podujatia Medické lyžiarske dni, ktoré zorganizoval Spolok Medikov Mesta Košice s podporou Lekárskej fakulty UPJŠ..

Profesor S. A. Reijneveld prednášal v Košiciach

Profesor S. A. Reijneveld prednášal v Košiciach

Na pozvanie pracovníkov Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ prednášal v Košiciach profesor Sijmen A. Reijneveld z Univerzity v Groningene o spôsobe hodnotenia kvality výskumnej práce akademických tímov...

Košická ulica nesie meno profesora Jána Kňazovického

Košická ulica nesie meno profesora Jána Kňazovického

Vo štvrtok 14. januára 2016 sa uskutočnil slávnostný akt premenovania Galenovej ulice v Košiciach na Ulicu prof. Jána Kňazovického, ktorý bol skvelý chirurg, organizátor zdravotníctva, pedagóg a prvý dekan Lekárskej fakulty v Košiciach, o ktorej vznik sa zasadil...