hľadaj
Dnes je 30.08.2015, sviatok/meniny Ružena

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Prednosta ústavu:  

Dr. h. c. Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Adresa:

Trieda SNP 1,  040 11  Košice

Tel. číslo:

055 234 3407  VOIP

VoIP:

055/234 3388 – prednosta ústavu

E-mail:

leonard.siegfried@upjs.sk

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie (ÚLaKM) zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskej mikrobiológie a imunológie. Na ústave prebieha výučba lekárskej mikrobiológie a imunológie pre študentov odboru všeobecného lekárstva a zubného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie. Praktické cvičenia sú zamerané na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku medicínsky významných pôvodcov infekčných ochorení.

Vedecko-výskumná činnosť ústavu sa orientuje na štúdium faktorov virulencie  klinicky významných izolátov E. coli na génovej úrovni a na základe ich fenotypových prejavov.  Pri vybraných rodoch enterobaktérií,   izolovaných od pacientov v nemocničnom prostredí,  je zisťovaná  genetická podstata rezistencie  proti antibakteriálnym látkam,  s osobitným zameraním  na   cirkuláciu epidemiologicky významných génov, kódujúcich  produkciu ß-laktamáz s rozšíreným spektrom účinku (ESBL). 

Aktuality

Dôležité oznamy

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF sa presťahoval do III. sekcie

5. posch.: Praktikárne a laboratória ÚLaKM
6. posch.: Sekretariát a pracovne lekárov

Ocenenia a vyznamenania

Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.: 2012 udelenie titulu Dr. h. c.

Doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof., 2011 Bronzová medaila SLS Za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava

Posledná aktualizácia: 11.02.2015
Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2015