UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Erasmus+ voľné miesta na štúdium a stáž

 

Milí študenti!

Ešte stále máte možnosť uchádzať sa o študentskú mobilitu – ŠTÚDIUM na LS 2017/18 a študentskú mobilitu - STÁŽ v rámci programu Erasmus+.

Bližšie informácie vám radi poskytneme na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (e-mail: zahrodd@upjs.sk,maria.vasilova@upjs.sk, veronika.lehotska@upjs.sk), ohľadom výberových podmienok a termínov sa prosím obráťte na koordinátorov na jednotlivých fakultách, katedrách a ústavoch.

Informácie o potrebných dokumentoch a o ďalších administratívnych krokoch sú dostupné na nasledujúcich stránkach:

Štúdium - https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/mobilita-studenti-studium/

Stáž - https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/mobilita-studentov-staz/

Posledná aktualizácia: 22.02.2018