Prejsť na obsah

Reminiscencia na 50. výročie vzniku TJ Slávia UPJŠ Košice

2minút, 9sekúnd

Na sklonku roka 2013 oslávila Telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice 50. výročie svojho vzniku. Na slávnostnom zhromaždení k tomuto výročiu sa zúčastnili rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., generálny sekretár Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ) Dr. Anton Znášik, námestník primátora mesta Košice Ing. Ján Jakubov, významné osobnosti vysokoškolského športu v Košiciach, ako aj bývalí funkcionári, tréneri, športovci a zástupcovia jednotlivých oddielov a klubov. TJ Slávia má 735 členov, z čoho je 357 vysokoškolákov a 256 členov je do 18 rokov. Ďalších 122 členov patrí k ostatným členom. Členovia sú združení v 11 oddieloch a kluboch a v oddelení šport pre všetkých.

SAUŠ ocenila našu telovýchovnú jednotu za dlhoročnú úspešnú športovú činnosť v rámci pôsobenia medzi vysokoškolskými telovýchovnými jednotami a klubmi na Slovensku zlatou plaketou. Rektor UPJŠ a Výkonný výbor TJ Slávia UPJŠ zároveň ocenili dlhoročných funkcionárov, trénerov a športovcov za svoju obetavú činnosť v prospech TJ a šírenie dobrého mena našej Alma mater ďakovným listom a pamätnými plaketami.

Viac o TJ Slávia UPJŠ

Ocenení funkcionári TJ z úrovne UPJŠ Košice:

1.  doc. MUDr. Augustín Urbanský, CSc.
2.  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
3.  doc. Viktor Sergienko, CSc.
4.  dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc.
5.  Ing. Stanislav Benčo
 6.  Mgr.  Anna Navrátilová
 7.  Mgr.  Marie Orendáčová
 8.  RNDr. Cecília Sláviková
 9.  PaedDr. Tibor Orosz
10. PaedDr. Marián Telepka

In memoriam:

  11.  Mgr. Věra Medveďová
  12.  PaedDr. František Boháč

Ocenení z úrovne VV TJ Slávia UPJŠ Košice:

 1.  Aerobik a fitnes
 2.  Baseball
 3.  Bedminton
 4.  Karate
 5.  Šach

 6.  Taekwondo
 7.  Tenis
 8.  Turisti

 9.  Vodáci
10. Volejbal

– Vojtasová Mária
– Textóris Pavol, Kiszely Peter
– Mgr. Žigala Marián
– Ing. Vancák Rudolf, Ing. Vancák Kamil
– Mgr. Milder Ladislav, Getvert Vojtech, Ing. Pejko Oto, JUDr. Klemanič Emil,
  Mgr. Jurčišin Imrich, doc. RNDr. Pandula Blažej, CSc.
– Mgr. Kališka Tomáš, Columby Marko
– Dr. Baláž Peter, DrSc., Ing. Tománek Boris, Ing. Frič Igor
– Mgr. Kopasová Magdaléna, RNDr. Mižáková Jana, MUDr. Dombrovský Peter,
  Ing. Medveď Ján, MUDr. Štammová Erika
– Šoffa Jozef, Hézselyová Zuzana, RNDr. Cechlár Ladislav
– Hudecová Mária

Ostatní:

  1.  Mgr. Adamčíková Helena    
  2.  Mgr. Tomčíková Klára
  3.  Mgr. Tomčík František
  4.  PaedDr. Šmihulová Danica
  5.  Glesgová Mária
  6.  Konečný Ladislav

 


Študuj na UPJŠ