Prejsť na obsah

Pozvánka na seminár k výstupom projektov IPEL

0minút, 24sekúnd

Grantová schéma VVGS UPJŠ

Dňa 4. 12. 2023 od 13.30 hod. sa vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ (budova Rektorátu, 1. poschodie, miestnosť č. 116) na Šrobárovej ulici č. 2 v Košiciach uskutoční seminár k výstupom projektov IPEL (VVGS UPJŠ) zrealizovaných v akademickom roku 2022/2023.

Seminár je určený všetkým tvorivým pracovníkom a doktorandom UPJŠ. Cieľom seminára je predstaviť zrealizované výstupy projektov IPEL a objasniť základné ciele tejto grantovej schémy.


Študuj na UPJŠ