UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výročné správy UPJŠ v Košiciach za rok 2019

Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach bola schválená Akademickým senátom UPJŠ dňa 30. apríla 2020 a Správnou radou UPJŠ dňa 12. júna 2020.

Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach bola schválená Akademickým senátom UPJŠ dňa 28. mája 2020 a Správnou radou UPJŠ dňa 12. júna 2020.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021