Prejsť na obsah

Náš doktorand získal ocenenie na medzinárodnej konferencii

0minút, 32sekúnd

Ocenenie za najlepšiu prezentáciu za príspevok s názvom Some generalizations of the Choquet integral – applied and theoretical získal na medzinárodnej konferencii Fuzzy Set Theory and Applications 2024 doktorand z našej univerzity RNDr. Stanislav Basarik. Vo svojom príspevku odprezentoval výhody novej agregačnej metódy ktorú zaviedol, softvérovo implementoval a úspešne aplikoval v oblasti digitálneho spracovania obrazu. Srdečne blahoželáme!

Medzinárodná konferencia Fuzzy Set Theory and Applications 2024 sa konala v dňoch 28. januára až 2. februára 2024 v Liptovskom Jáne a Prírodovedeckú fakultu UPJŠ tam reprezentovali členovia Oddelenia matematickej analýzy ÚMAT.

Viac


Študuj na UPJŠ