Prejsť na obsah

Pôsobivé vystúpenie Chorus Universitatis Šafarikianae

1minút, 25sekúnd

Asi päťsto divákov aplaudovalo členom nášho univerzitného speváckeho zboru, ktorý podvečer v utorok 23. januára 2024 vystúpil s bohatým programom nazvaným Daj Boh šťastia tejto zemi. Na pôsobivom koncerte Chorus Universitatis Šafarikianae v Aule Lekárskej fakulty odznelo dvanásť zborových skladieb s rôznou tematikou a tiež hudba Vivaldiho a Mascagniho v podaní sláčikového kvarteta.

Chorus Universitatis Šafarikianae pod vedením dirigentky Jany Havrilovej si tento rok pripomenie už desať rokov svojej existencie a narastajúci počet jeho priaznivcov je potešením a ocenením pre zboristov a hudobníkov, ktorí odovzdávajú krásu spevu a hudby nielen zamestnancom a študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale aj širšej verejnosti.

Daj Boh šťastia tejto zemi – PROGRAM:

 • Holuběnka
 • Od Záhorá, sólo: Pavol PAULIŠIN a zbor
 • Psalm Kochania, sólo: Jana POLLÁKOVÁ a Pavol PAULIŠIN
 • Letný Paríž (Sous le ciel de Paris)
 • Etuda op. 10 No 3 – Fryderyk Chopin
 • O sole mio – Eduardo di Capua, sólo: Daniel BORONKAY
 • Libiamo ne‘ lieti calici – Giuseppe VERDI (z opery La Traviata), sólo: Daniel BORONKAY a Mária HELEŠOVÁ
 • ZIMA z cyklu Štyri ročné obdobia – Antonio Lucio Vivaldi, sláčikové kvarteto
 • INTERMEZZO – Pietro Mascagni z opery Cavalleria Rusticana, sláčikové kvarteto
 • Ave Maria – Giulio Caccini, sólo Beáta BAKALÁROVÁ
 • Adeste Fideles, sólo Mária HELEŠOVÁ
 • O, Holy Night – Adolphe-Charles Adam, sólo: Mária HELEŠOVÁ
 • Už z hor zní zvon – americká ľudová – sólo Beáta BAKALÁROVÁ
 • Daj Boh šťastia

(Hudobný sprievod: klavír a kvarteto)


Študuj na UPJŠ