Prejsť na obsah

Stretnutie mladých historikov

1minút, 45sekúnd


Stretnutie mladých historikov je vedeckou konferenciou určenou slovenským a zahraničným doktorandom, ktorú Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje každoročne v jesennom termíne. Jej publikačnými výstupmi sú recenzované zborníky.


Zorganizované ročníky

 • Stretnutie mladých historikov XIII.: Moc v dejinách ľudskej spoločnosti, Košice, 24. október 2023 (CfP)
 • Stretnutie mladých historikov XII.: Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie, Košice, 12. – 13. október 2022 (CfP, prihláška)
 • Stretnutie mladých historikov XI.: Poznanie, spoločnosť, dejiny, Košice, 19. – 20. október 2021 (CfP, prihláška, program)
 • Stretnutie mladých historikov X.: Hranice v priestore a čase, Košice, 18. – 19. november 2020 (CfP, prihláška, program)
 • Stretnutie mladých historikov IX.: Ako sa píšu dejiny?, Košice, 16. – 17. október, 2019 (CfP, prihláška, program)
 • Stretnutie mladých historikov VIII.: Young Urban(h)ist. History of European Urbanism in the 20th Century – Distinctive and Common Themes, Košice, 1. – 2. október 2018 (CfP, program)
 • Stretnutie mladých historikov VII.: Prehodnotené dejiny. Historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť, konferencia, 25. október 2017, Košice (CfP, prihláška, program)
 • Stretnutie mladých historikov VI.: Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie?, konferencia, 12. október 2016, Košice (CfPprogram)
 • Stretnutie mladých historikov V.: Vojenské konflikty v dejinách Európy, 7. október 2015, konferencia, Košice (program)​
 • Stretnutie mladých historikov IV.: Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum, 15. – 16. október 2014, Košice (pozvánkaprihláškaprogram)
 • Stretnutie mladých historikov III.: Človek, spoločnosť, doba, 16. – 17. október 2013, Košice (výzvaprogramfotogaléria)
 • Stretnutie mladých historikov II.: Priesečníky spoločnej histórie krajín V4, 29. – 30. október 2012, Košice (program)
 • Stretnutie mladých historikov I.: Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska, 27. – 28. september 2011, Košice (program)

Študuj na UPJŠ