Prejsť na obsah

Informácie pre študentov

1minút, 12sekúnd

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia poskytuje študentom našej unverzity, a nie len im, služby kariérového poradenstva. Pojem „kariérové poradenské služby“ zahŕňa viacero na seba nadväzujúcich služieb zahŕňajúcich nielen informačné služby, ale aj ponuku odborných a špecializovaných služieb zodpovedajúcich individuálnym potrebám klienta

Viac o koncepcii kariérového poradenstva nájdete tuŠKOLSKÁ PSYCHOLÓGIA

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka 4-semestrálne rozširujúce štúdium ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE. Cieľovou skupinou pre toto štúdium sú absolventi učiteľstva psychológie v kombinácii. Viac informácií o štúdijnom programe ako aj podmienky prijatia nájdete v sekcii Kurzy a vzdelávanie.Klub školskej psychológie UPJŠ

Na pracovno – odbornom stretnutí pracovníkov UPJŠ s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl  Psychológia v škole 5. novembra 2009 bol zriadený Klub školskej psychológie UPJŠ .  Jeho poslaním je poskytovať prípravu budúcich školských psychológov formou rozširujúceho štúdia školskej psychológie. Ďalšou z úloh Klubu školskej psychológie UPJŠ je poskytovať supervíziu školským psychológom končiacim špecializačné vzdelávanie, ako aj školským psychológom už pôsobiacim v praxi. 


 

Prílohy

File File size
pdf Karierove-sluzby-28.1.2016-1 332 KB
pdf pk-SkPs-2018-19 397 KB
pdf skolska-psychologia-2022 402 KB

Študuj na UPJŠ