Prejsť na obsah

Erasmus+ informačné stretnutie

Erasmus+ informačné stretnutie

Vo štvrtok 18. apríla 2023 sa uskutočnilo v posluchárni v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Šrobárovej informačné stretnutie pre študentov a študentky, ktorí a ktoré úspešne prešli výberovými konaniami v rámci mobilitného programu Erasmus+ na jednotlivých fakultách. Stretnutie zorganizovali Erasmus+ koordinátorky a koordinátor z Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ, pričom sa ho zúčastnilo vyše 70 záujemcov a záujemkýň. Počas stretnutia Erasmus+ koordinátorky sprostredkovali … Čítať ďalej
23. apríla 2024

Kurz Interkultúrnej komunikácie buduje globálne porozumenie

V letnom semestri 2023/2024 Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ zorganizoval pravidelný kurz Interkultúrnej komunikácie pod vedením Mgr. Ing Ingrid Madárovej, PhD. z Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ. Vďaka účasti zahraničných študentov a študentiek z Uzbekistanu, Francúzska a Turecka kurz slúžil ako dynamické fórum na skúmanie medzikultúrnej interakcie. Účastníci a účastníčky kurzu sa ponorili do rôznych tém … Čítať ďalej
26. marca 2024

Úvodné Erasmus+ stretnutie

S ďalším semestrom k nám prišli aj noví študenti a nové študentky v rámci programov Erasmus+ a Free Mover, pre ktorých a ktoré pripravil Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ tradičné úvodné stretnutie. V letnom semestri 2023/2024 k nám zavítala skupina študentov a študentiek zo Španielska, Portugalska, Talianska, Grécka, Turecka, Českej republiky a Litvy. Počas informačného stretnutia študenti a študentky nadobudli informácie o službách, ktoré im ponúka nie … Čítať ďalej
12. februára 2024

Erasmus+ na DOD

Okrem špičkového vzdelania, študenti a študentky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach môžu využiť jedinečnú príležitosť vo forme zahraničných pobytov za podpory mobilitného programu Erasmus+. Počas Dňa otvorených dverí pre stredoškolských študentov a študentky, ktorý sa konal 20. Októbra 2023, naša Erasmus+ koordinátorka a koordinátor sprostredkovali potenciálnym záujemcom a záujemkyniam informácie o spomínanom programe. Mnoho študentov a študentky … Čítať ďalej
20. októbra 2023

Workshop k predmetu Interkultúrna komunikácia

Debaty spojené s témou interkultúrnej komunikácie predstavujú cestu do rôznorodého sveta kultúrne podmienených foriem správanie a zvyklostí. Skupina študentov a študentiek prichádzajúcich z Francúzska, Nemecka, Španielska a Uzbekistanu sa zúčastnili workshop o interkultúrnej komunikácii. Účastníkov a účastníčky workshopom previedla Mgr. Ing. Ingrid Madárová, PhD. z Centra jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ. Študenti a študentky zdieľali zvyky … Čítať ďalej
18. októbra 2023

AI + Community Masterclass

Dňa 20.9.2023 Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívila ctená hostka z USA, odborníčka na Metaverse/Web3, umelú inteligenciu a strojové učenie, internet vecí a inteligentné mestá. Dr Jeannice Fairrer Samani. V úvode podujatia hostku predstavila prorektorka pre internacionalizáciu, Silvia Ručinská. Dr. Samani zaujala pozornosť zúčastnených študentov a študentiek pohlcujúcim prednesom. Témou dialógu s účastníkmi a účastníčkami boli umelá inteligencia a jej prieniky … Čítať ďalej
20. septembra 2023

Úvodné stretnutie pre Erasmus+ študentov a študentky

Ráno 18. septembra 2023 sa v Historickom sále Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo úvodné stretnutie pre študentov a študentky, ktorí a ktoré prišli v rámci programu Erasmus+ z krajín ako Taliansko Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Turecko, Poľsko a Bulharsko. V úvode stretnutia ich privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Následne ich Erasmus koordinátorky … Čítať ďalej
18. septembra 2023

Ďalší semester Interkultúrnej komunikácie

Globalizovaný svet, v ktorom v súčasnosti žijeme, je bohatý na príležitosti pre komunikáciu medzi ľuďmi z rôznych kultúr. Téma interkultúrnej komunikácie opäť zaznela na stretnutí študentov a študentiek z o zahraničia, ktorí a ktoré sa zúčastnili mobilít na UPJŠ. V tomto semestri sa predmetu Interkultúrna Komunikácia zúčastnili študenti a študentky z Turecka, Etiópie, Uzbekistanu a … Čítať ďalej
4. mája 2023

Erasmus informačný deň na UPJŠ

V pondelok 24. apríla 2023 sa v budove Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ uskutočnil Erasmus informačný deň pre odchádzajúcich študentov a študentky v rámci mobilitného programu Erasmus+. Stretnutie zorganizovali Erasmus koordinátorky a koordinátor z Referátu pre zahraničné vzťahy. Podujatia sa zúčastnilo približne 70 študentov a študentiek. Počas stretnutia si zúčastnení a zúčastnené vypočuli dôležité … Čítať ďalej
26. apríla 2023

Úvodné stretnutie pre Erasmus študentov a študentky

V pondelok 13. februára 2023 sa v Historickej Aule rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo informačné stretnutie pre študentov a študentky prichádzajúcich v rámci mobilitného programu Erasmus+ z Turecka, Talianska, Portugalska, Francúzska, Severného Macedónska, Maďarska, Gruzínska, Ukrajiny a Albánska. Na úvod ich privítali Erasmus koordinátorky a koordinátor z Referátu pre zahraničné vzťahy a informovali ich o administratívnych povinnostiach. Následne im o svojich aktivitách a službách … Čítať ďalej
15. februára 2023

Zahraniční študenti sa zúčastnili Kurzu interkultúrnej komunikácie

Aj v zimnom semestri ak. roku 2022/2023 sa konal Kurz interkultúrnej komunikácie, ktorého sa zúčastnili zahraniční študenti a študentky z Lekárskej, Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty. Študenti a študentky zo Švédska, Poľska, Francúzska a Uzbekistanu prišli na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci mobilitného programu Erasmus+ a Národného štipendijného programu. Tentokrát bol kurz rozdelený do dvoch workshopov, z ktorých prvý sa konal 7. októbra 2022 … Čítať ďalej
28. novembra 2022