Prejsť na obsah

Úvodné Erasmus+ stretnutie

Úvodné Erasmus+ stretnutie

S ďalším semestrom k nám prišli aj noví študenti a nové študentky v rámci programov Erasmus+ a Free Mover, pre ktorých a ktoré pripravil Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ tradičné úvodné stretnutie. V letnom semestri 2023/2024 k nám zavítala skupina študentov a študentiek zo Španielska, Portugalska, Talianska, Grécka, Turecka, Českej republiky a Litvy. Počas informačného stretnutia študenti a študentky nadobudli informácie o službách, ktoré im ponúka nie … Čítať ďalej
12. februára 2024

Erasmus+ na DOD

Okrem špičkového vzdelania, študenti a študentky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach môžu využiť jedinečnú príležitosť vo forme zahraničných pobytov za podpory mobilitného programu Erasmus+. Počas Dňa otvorených dverí pre stredoškolských študentov a študentky, ktorý sa konal 20. Októbra 2023, naša Erasmus+ koordinátorka a koordinátor sprostredkovali potenciálnym záujemcom a záujemkyniam informácie o spomínanom programe. Mnoho študentov a študentky … Čítať ďalej
20. októbra 2023

Workshop k predmetu Interkultúrna komunikácia

Debaty spojené s témou interkultúrnej komunikácie predstavujú cestu do rôznorodého sveta kultúrne podmienených foriem správanie a zvyklostí. Skupina študentov a študentiek prichádzajúcich z Francúzska, Nemecka, Španielska a Uzbekistanu sa zúčastnili workshop o interkultúrnej komunikácii. Účastníkov a účastníčky workshopom previedla Mgr. Ing. Ingrid Madárová, PhD. z Centra jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ. Študenti a študentky zdieľali zvyky … Čítať ďalej
18. októbra 2023

AI + Community Masterclass

Dňa 20.9.2023 Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívila ctená hostka z USA, odborníčka na Metaverse/Web3, umelú inteligenciu a strojové učenie, internet vecí a inteligentné mestá. Dr Jeannice Fairrer Samani. V úvode podujatia hostku predstavila prorektorka pre internacionalizáciu, Silvia Ručinská. Dr. Samani zaujala pozornosť zúčastnených študentov a študentiek pohlcujúcim prednesom. Témou dialógu s účastníkmi a účastníčkami boli umelá inteligencia a jej prieniky … Čítať ďalej
20. septembra 2023

Úvodné stretnutie pre Erasmus+ študentov a študentky

Ráno 18. septembra 2023 sa v Historickom sále Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo úvodné stretnutie pre študentov a študentky, ktorí a ktoré prišli v rámci programu Erasmus+ z krajín ako Taliansko Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Turecko, Poľsko a Bulharsko. V úvode stretnutia ich privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Následne ich Erasmus koordinátorky … Čítať ďalej
18. septembra 2023

Ďalší semester Interkultúrnej komunikácie

Globalizovaný svet, v ktorom v súčasnosti žijeme, je bohatý na príležitosti pre komunikáciu medzi ľuďmi z rôznych kultúr. Téma interkultúrnej komunikácie opäť zaznela na stretnutí študentov a študentiek z o zahraničia, ktorí a ktoré sa zúčastnili mobilít na UPJŠ. V tomto semestri sa predmetu Interkultúrna Komunikácia zúčastnili študenti a študentky z Turecka, Etiópie, Uzbekistanu a … Čítať ďalej
4. mája 2023

Erasmus informačný deň na UPJŠ

V pondelok 24. apríla 2023 sa v budove Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ uskutočnil Erasmus informačný deň pre odchádzajúcich študentov a študentky v rámci mobilitného programu Erasmus+. Stretnutie zorganizovali Erasmus koordinátorky a koordinátor z Referátu pre zahraničné vzťahy. Podujatia sa zúčastnilo približne 70 študentov a študentiek. Počas stretnutia si zúčastnení a zúčastnené vypočuli dôležité … Čítať ďalej
26. apríla 2023

Úvodné stretnutie pre Erasmus študentov a študentky

V pondelok 13. februára 2023 sa v Historickej Aule rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo informačné stretnutie pre študentov a študentky prichádzajúcich v rámci mobilitného programu Erasmus+ z Turecka, Talianska, Portugalska, Francúzska, Severného Macedónska, Maďarska, Gruzínska, Ukrajiny a Albánska. Na úvod ich privítali Erasmus koordinátorky a koordinátor z Referátu pre zahraničné vzťahy a informovali ich o administratívnych povinnostiach. Následne im o svojich aktivitách a službách … Čítať ďalej
15. februára 2023

Zahraniční študenti sa zúčastnili Kurzu interkultúrnej komunikácie

Aj v zimnom semestri ak. roku 2022/2023 sa konal Kurz interkultúrnej komunikácie, ktorého sa zúčastnili zahraniční študenti a študentky z Lekárskej, Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty. Študenti a študentky zo Švédska, Poľska, Francúzska a Uzbekistanu prišli na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci mobilitného programu Erasmus+ a Národného štipendijného programu. Tentokrát bol kurz rozdelený do dvoch workshopov, z ktorých prvý sa konal 7. októbra 2022 … Čítať ďalej
28. novembra 2022

Erasmus+ workshop pre vybraných študentov a študentky

Dňa 22.4.2022 sa uskutočnil online workshop pre vybraných študentov a študentky v rámci mobilitného programu Erasmus+. Počas workshopu boli účastníci a účastníčky oboznámený s pokynmi o realizácii svojich mobilít. Zároveň sa s nami spojil aj ctený hosť, Smith Donkor, z plarformy ErasmusPlay, ktorá pomáha študentom a študentkám nájsť si hodnoverné ubytovanie v zahraničí. V prípade, … Čítať ďalej
23. apríla 2022

Erasmus+ informačné stretnutie

Dňa 9.3.2022 sa uskutočnilo online informačné stretnutie pre záujemcov a záujemkyne o mobility v rámci programu Erasmus+. V prípade, že ste sa nemohli zúčastniť, alebo chceli by ste sa k informáciám, ktoré zazneli počas stretnutia, vrátiť, pozrite si záznam a prezentácie. Záznam zo stretnutia Prezentácia – štúdium Prezentácia – stáž
10. marca 2022

Študuj na UPJŠ