Prejsť na obsah

Medzinárodná kreditová mobilita

1minút, 46sekúnd

Partnerské inštitúcie UPJŠ v Košiciach – podľa odborovEurópska únia už viac ako 30 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému viac ako 4 milióny európskych študentov absolvovali časť štúdia v inej vysokoškolskej inštitúcii v Európe v tzv. „krajinách programu“.

V roku 2015 sa v rámci novej „medzinárodnej kreditovej mobility“ otvoril program Erasmus+ jednotlivcom a organizáciám z iných častí sveta, teda tzv. „partnerským krajinám“.

Medzinárodná kreditová mobilita (po anglicky International Credit Mobility, skrátene ICM alebo KA107) je aktivita v rámci Erasmus+ Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, resp. špecifickejšie v rámci Erasmus+ Kľúčová akcia 107 (KA107): Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami.

Prostredníctvom ICM môžu európske vysokoškolské inštitúcie uzavrieť partnerstvá po celom svete a realizovať odchádzajúce a prichádzajúce mobility študentov a zamestnancov v rámci schválených projektov.

Podporované sú nasledovné typy mobilít:

  • študentská mobilita za účelom štúdia (student mobiliy for studies)
  • študentská mobilita za účelom stáže (student mobility for traineeships)
  • zamestnanecká mobilita za účelom výučby (staff mobility for teaching)
  • zamestnanecká mobilita za účelom školenia (staff mobility for studies)
Sending organisation can be…Receiving organisation can be…
Student mobility for studies (SMS)Programme or Partner Country HEIProgramme or Partner Country HEI
Student mobility for traineeships (SMP)Programme or Partner Country HEIProgramme or Partner Country HEI
or
Programme or Partner Country public or private organisation
Staff mobility for teaching (STA)Programme or Partner Country HEI
or
Programme or Partner Country public or private organisation
Programme or Partner Country HEI
Staff mobility for training (STT)Programme or Partner Country HEIProgramme or Partner Country HEI
or
Programme Country public or private organisation
Kontaktné osoby

Inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1159
e-mail: zahrodd@upjs.skmaria.vasilova@upjs.sk

Mgr. Veronika Petruňová
koordinátorka medzinárodných kreditových mobilít – KA107
VoIP (enum): +421 55 234 1679
e-mail: zahrodd@upjs.skveronika.petrunova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ