Prejsť na obsah

Lekárska fakulta UPJŠ

0minút, 29sekúnd

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je inštitúcia s dlhodobou tradíciou – založená bola v roku 1948. S výučbou budúcich lekárov začala v septembri 1948 a odvtedy ich pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc. Od roku 1992 umožňuje absolvovať štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z viac ako päťdesiat krajín sveta.
Zo života fakulty

Adresa:
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika


Študuj na UPJŠ