Prejsť na obsah

Fotogaléria – Univerzitná knižnica UPJŠ

0minút, 30sekúnd

Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  je informačným pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako akademická knižnica poskytuje svoje služby  fakultám, univerzitným pracoviskám a v rámci svojich možností aj odbornej verejnosti a ďalším subjektom. Jej poslaním je podporovať výučbu, pedagogický a vedecko-výskumný proces na fakultách, univerzitných pracoviskách  a vytvárať optimálne podmienky   všetkým formám vzdelávania a štúdia na UPJŠ.
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/

Adresa:
Moyzesova č. 9
040 01 Košice
Slovenská republika


Študuj na UPJŠ