Prejsť na obsah

Tlačové správy 2013

7minút, 27sekúnd

Rok 2013

18.12.2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala s realizáciou aktivít projektu RIFIV zameraného na rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podporu interdisciplinarity štúdia
17.12.2013 Študent Lekárskej fakutly UPJŠ v Košiciach získal Cenu Hospodárskych novín za významnú vedecko-výskumnú činnosť
09.12.2013 Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa podieľal na testovaní výnimočného middlewarového softvéru
06.12.2013 Darcov tiel pre Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bude pripomínať pamätná tabuľa
06.12.2013 Uskutočnilo sa slávnostné uvedenie do prevádzky nového ďalekohľadu UPJŠ v Košiciach
02.12.2013 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala 13. ročník matematickej súťaže pre základné školy „Lomihlav“  
29.11.2013 UPJŠ v Košiciach je zozname 500 najlepších univerzít v Európe
28.11.2013 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zo Saudskoarabského kráľovstva predstavili svoju krajinu
27.11.2013 Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy – projekt CEVA II (2011-2013)
27.11.2013 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje 13. ročník matematickej súťaže pre základné školy „Lomihlav“ 
26.11.2013 Centrum onkologického výskumu v Košiciach
27.11.2013 Fotografickú súťaž vysokoškolákov vyhral študent UPJŠ v Košiciach Bc. Lukáš Medviď
12.11.2013 UPJŠ v Košiciach sa zapája do Týždňa vedy a techniky na Slovensku
24.10.2013 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava „Včelárstvo“
15.10.2013 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pripravila pre stredoškolákov cyklus prednášok z oblasti prírodných vied
09.10.2013 Na katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutoční informačný deň TOEIC® a TOEFL®
08.10.2013 Schodisko v budove dekanátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach dnes zažilo vďaka Týždňu pohybu nevídaný ruch
08.10.2013 UPJŠ v Košiciach sa pridáva k Týždňu pohybu zaujímavými pohybovými aktivitami pre študentov, zamestnancov aj verejnosť
04.10.2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítala stredoškolákov na Dni otvorených dverí
03.10.2013 Uskutočnilo sa úvodné pracovné stretnutie riešiteľov projektu CELIM zameraného na mapovanie fyzikálno-chemických procesov v bunkách
02.10.2013 Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podpísali na pôde UPJŠ dohodu o vzájomnej spolupráci
01.10.2013 Budovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach UPJŠ v Košiciach
26.09.2013 Počas Noci výskumníkov môže verejnosť v košickej Optime navštíviť aj stánok venovaný chrápaniu a jeho liečbe
25.09.2013 Program osláv Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
25.09.2013 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach oslavuje 40. výročie svojho vzniku
23.09.2013 Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa uskutoční vernisáž fotografickej výstavy „Zoologický kokteil“ Mateja Žiaka
23.09.2013 Doktorand Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Radovan Tiško získal prestížne ocenenie Európskej respirologickej spoločnosti
20.09.2013 Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach  organizuje Medzinárodný kongres „SOMED2013″ venovaný oblasti mikrobiálnej ekológie a úlohe mikrobiálnych biofilmov pre zdravie človeka
16.09.2013 Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach si pripomína 40 rokov svojej činnosti a Rakúska knižnica v Košiciach 20. výročie svojho vzniku
16.09.2013 Slávnostné otvorenie novej budovy Sokrates Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Rakúskej knižnice na Moyzesovej ulici
13.09.2013 Na Ústave anatómie UPJŠ LF v Košiciach sa uskutočňuje 7. košický kurz regionálnej anestézie
09.09.2013 UPJŠ v Košiciach počnúc dnešným dňom uzatvára pre návštevníkov botanickej záhrady časť exteriérových priestorov patriacich Dominikánskemu konventu Košice
28.08.2013 UPJŠ v Košiciach bude spolupracovať so Slovenskou akadémiou vied na vytvorení centra pre progresívne materiály v rámci projektu PROMATECH
27.08.2013 Pokochajte sa citrusmi a palmami v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
08.06.2013 Nájdite svoju múzu v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
06.08.2013 „Neprineste si z dovolenky ako neželaný suvenír infekčné ochorenie,“ varuje prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
01.08.2013 Zoológovia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach  objavili v slovenských jaskyniach nové druhy jaskynných živočíchov
30.07.2013 „Leto je najrizikovejším obdobím pre nakazenie sa pohlavnou chorobou,“ varuje prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
24.07.2013 Ako prežiť horúce letné dni bez ujmy na zdraví radí prodekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a pracovník I. internej kliniky prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
18.07.2013 Prednostka Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. radí ľuďom s kardiovaskulárnymi problémami dbať v lete vo zvýšenej miere o ich cievny systém
15.07.2013 Absolventi Univerzity bez hraníc 2013 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si prevzali na slávnostnej promóciiabsolventské diplomy
15.07.2013 V Košiciach sa stretli svetoví matematici na 7. medzinárodnom českom a slovenskom sympóziu o teórii grafov, kombinatorike, algoritmoch a ich aplikáciách
11.07.2013 Uskutočnilo sa rokovanie vedenia UPJŠ v Košiciach so zástupcami Dominikánskeho konventu Košice ohľadom pozemkov pre botanickú záhradu
09.07.2013 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach dnes spestrila žiakom základných škôl prázdniny v rámci projektu Univerzita bez hraníc
08.07.2013 Rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. mimoriadne teší schválenie projektu Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach
08.07.2013 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach dnes otvorila svoje brány deťom základných škôl, pre ktoré si pracovníci každej z piatich fakúlt pripravili pestrý program v rámci projektu Univerzita bez hraníc
01.07.2013 V Košiciach sa uskutoční 10. Medzinárodná konferencia HSCI 2013, ktorú organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
25.06.2013 Caty café spríjemňuje kávou pracovné dni zamestnancom i študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
17.06.2013 Špičkoví fyzici z oblasti magnetizmu diskutujú v týchto dňoch v Košiciach na uznávanej medzinárodnej konferencii organizovanej UPJŠ PF v Košiciach a SAV
07.06.2013 Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF organizuje 7. Medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách
05.06.2013 Na Ústave fyzikálnych vied  bol slávnostne otvorený projekt 7. Rámcového programu CELIM zameraný na mapovanie fyzikálno-chemických procesov v bunkách
22.5.2013 Viac ako 200 žiakov základných škôl sa zúčastní v máji projektu Botanikiáda 2013 – škola hrou v Botanickej záhrade UPJŠ
20.5.2013 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach má za sebou oslavy 50. výročia
15.5.2013 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach si pripomína 50. výročie svojho vzniku
15.5.2013 „Slovenská fyzika má v Európe dôstojné miesto,“ hovorí riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
7.5.2013 Významné ocenenia mesta a primátora mesta získali aj pracovníci UPJŠ v Košiciach
6.5.2013 Univerzita už vlastní 1,3 hektára pozemkov nevyhnutných pre chod jej Botanickej záhrady
29.4.2013 Rektor UPJŠ v Košiciach verí, že Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR prinesie ôsmim signatárom prospech v podobe aktívnej spolupráce a získavaní eurofondov
22.4.2013 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach si pripomína 50. výročie svojho vzniku pestrým programom a aktivitami pre absolventov, zamestnancov i študentov
16.4.2013 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach otvoria v piatok výstavu kaktusov a sukulentov
10.4.2013 Rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. udelil čestný titul „doctor honoris causa“ predsedovi Benátskej komisie pánovi Giannimu Buquicchiovi
4.4.2013 Vo veku 93 rokov zomrel akademik Emil Matejiček – vynikajúci chirurg, pedagóg, bývalý rektor UPJŠ v Košiciach a exminister zdravotníctva
12.3.2013 V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začína v piatok výstava Kamenný herbár
11.3.2013 Klinika  ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF v Košiciach a UNLP Košice vďaka štrukturálnym fondom výrazne skvalitnila svoje informačné a komunikačné technológie
20.2.2013 Informácia pre médiá ohľadom dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na odkúpenie pozemkov pre Botanickú záhradu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19.2.2013 Nový konfokálny mikroskop už slúži pracovníkom Ústavu anatómie LF i ďalším vedcom UJPŠ
15.2.2013 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach dnes začína výstava orchideí
07.2.2013 Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Máme za sebou úspešný rok“

 

Prílohy

File File size
pdf 2013-12-18-TS-UPJS-Projekt-RIFIV-upravene 652 KB

Študuj na UPJŠ