Prejsť na obsah

Charakteristika tímu a jeho osobností

0minút, 39sekúnd

Skupina vied, v ktorej tím pôsobí

Biológia rastlín, Farmakológia a farmácia, Onkológia (Plant Science, Pharmacology and Pharmacy, Oncology)

Charakteristika tímu a jeho osobností

Špičkový tím Bioaktiv, ktorý tvoria dve komplementárne vedecké skupiny, sa začal formovať postupne po roku 1990. Tím rieši komplexnú vedeckú problematiku, počnúc identifikáciou kandidátnych génov kódujúcich kľúčové enzýmy biosyntézy bioaktívnych sekundárnych metabolitov v rode Hypericum až po mechanizmy ich pôsobenia v cieľových nádorových bunkách. Kým prvé zameranie má ambície vyústiť perspektívne v dizajn biotechnologickej alternatívy ich produkcie, druhé smeruje k perspektívnemu uplatneniu v diagnostike a terapii niektorých typov nádorov.


Študuj na UPJŠ