Prejsť na obsah

Vedecké projekty

2minút, 11sekúnd

V rokoch 1978 až 1991 – projekty štátneho plánu technického rozvoja a štátneho cieľového programu zamerané na výskum liečivých rastlín pre farmaceutickú výrobu – z iniciatívy prof. Hončariva sa začala budovať tradícia výskumu a využitia liečivých rastlín a prírodných látok rastlinného pôvodu, ktorá vyústila do ďalších vedeckých projektov a predstavuje jeden z pilierov súčasného biomedicínskeho zamerania špičkového tímu.  Zároveň v druhej polovici deväťdesiatych rokov sa pod vedením prof. Fedoročka začali budovať základy experimentálnej onkológie, nového smeru vedeckého výskumu na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, po postupnom útlme dovtedy dominujúceho výskumu – rádiobiológie.

Počas celého obdobia získali osobnosti špičkového tímu granty na 5 projektov APVV vrátane VVCE, 4 projekty tejto agentúry zamerané na rozvoj ľudských zdrojov v oblasti podpory doktorandov, postdoktorandov a špičkových školiteľov, 7 bilaterálnych projektov vedecko-technickej spolupráce a APVV s ČR, Bulharskom a Čínou, 22 projektov VEGA, 3 rozvojové projekty zamerané na dobudovanie výskumnej infraštruktúry, 4 projekty zo štrukturálnych fondov a jeden projekt s praxou s a.s. Imuna Šarišské Michaľany.

Medzinárodné:

SCIEX, BMBF, COST – 2

Medzinárodná spolupráca

 • Technical University of Dortmund, Germany, prof. M. Spiteller. Dr. S. Kusari
 • Technical University of Braunschweig, Germany, prof. L. Beerhues
 • Technical University of Copenhagen, Denmark, prof. Ch. Janfelt
 • Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, prof. M. Jaskolski
 • Shaanxi Normal University, Xi´an, China, prof. Z. Wang
 • University La Sapienza in Rome, Italy, prof. G. Pasqua
 • Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, Germany, Dr. L. Altschmied
 • Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Prof. M. Stobiecki, Dr. Ł. Marczak
 • Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Dr. F. Gregory
 • Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, Česká republika, prof. RNDr. J. Hofmanová; prof. RNDr. A. Kozubík, CSc.
 • University of Tennessee, College of Veterinary Medicine, Department of Pathobiology, Knoxville, TN, USA  Dr. M. Cekanova, PhD.
 • University of Naples Federico II, Department of Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare, Neapol, Taliansko, prof. G. Palumbo

 

Väzba na medzinárodné siete

Spolupodieľali sme sa ale na vytvorení transkontinentálneho konzorcia HYPEXPLOR, ktoré nám umožňuje spolupracovať na širokej interdisciplinárnej platforme (EČ)

International Association for Plant Biotechnology (EČ – národná korešpondentka)

International Institute for Refrigeration (EČ – vice-prezidentka expertnej skupiny C1 pre kryobiológiu a kryomedicínu)
 


Študuj na UPJŠ