Prejsť na obsah

Prieskum spokojnosti študentov UPJŠ – hodnotenie predmetov

0minút, 34sekúnd

Prieskum spokojnosti študentov UPJŠ – hodnotenie predmetov, sa realizuje na univerzite/fakultách po každom semestri (2x ročne)  a umožňuje študentom hodnotiť a vyjadriť svoje názory a postrehy týkajúce sa predmetov, ktoré v danom semestri absolvovali. Vyjadrujú sa napr. ku:

  • kvalite prednášok,
  • štruktúre a celkovej kvalite cvičení a seminárov,
  • priebežnému hodnoteniu a skúške,
  • sebahodnoteniu a celkovému zhodnoteniu predmetu.

Študenti môžu vyjadriť aj ďalšie postrehy, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu spokojnosti študentov. Dotazník je prístupný v AiS so zachovaním anonymity odosielateľa.

Dotazník – docx.pdf.


Študuj na UPJŠ