Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

0minút, 48sekúnd

Fyzioterapia

Funkčná diagnostika pohybového systému 1 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Fyziatria a balneológia 1 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Rehabilitačná propedeutika 1 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Funkčná diagnostika pohybového systému 2 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Fyziatria a balneológia 2 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Rehabilitačná propedeutika 2 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Základy mobilizačných techník 1 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Základy mobilizačných techník 2 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

 


Študuj na UPJŠ